Dr. J.A. (Johan) Ringers

foto Dr. J.A. (Johan) Ringers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Waterstaatkundig ingenieur, directeur van Rijkswaterstaat en daarna bestuurder van de Indische spoorwegen. Werd in 1940 als regeringscommissaris belast met de wederopbouw, maar later door de Duitsers geïnterneerd. Overleefde ontberingen in en na gevangenschap. Na de oorlog minister van Openbare Werken en Wederopbouw in het kabinet-Schermerhorn i. Kon zich niet verenigen met het Indië-beleid van het eerste kabinet-Beel i en stapte daar in 1946 uit. Had als minister veel gezag.

partijloze liberaal
in de periode 1945-1946: minister

1.

Personal data

Surnames
Johannes Aleidis (Johan)

Changes in name or title
Ir. J.A. Ringers (tot aan hem in 1930 een eredoctoraat werd verleend)

Place and date of birth
Alkmaar, 2 January 1885

Place and date of death
's-Gravenhage, 6 May 1965

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal, maar partijloos

3.

Main functions and occupations

 • lid Raad van Beheer Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij te 's-Gravenhage, from 1 December 1935 until May 1940
 • regeringscommissaris voor de Wederopbouw, from 30 May 1940 until 25 June 1945 (1 april 1943 gearresteerd en gevangenschap)
 • algemeen gemachtigde voor Wederopbouw en Bouwnijverheid, from 23 December 1940 until 1 April 1943
 • minister van Openbare Werken, from 25 June 1945 until 1 September 1945 (de naam van het departement werd bij besluit van 16 augustus 1945 gewijzigd)
 • minister van Openbare Werken en Wederopbouw, from 1 September 1945 until 15 November 1946 (in september-oktober 1946 op non-activiteit)
 • raadgevend ingenieur (o.a. van de Engelse regering en de BPM), around 1947

Internment
 • gevangenschap strafgevangenis ('Oranjehotel') te Scheveningen, from 1 April 1943 until 24 November 1943
 • gevangenschap concentratiekamp te Vught, from 24 November 1943 until 5 April 1944
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 5 April 1944 until 24 April 1944
 • gevangenschap concentratiekamp Sachsenhausen-Oranienburg, from 28 April 1944 until 21 April 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Deltacommissie, from 1953
 • lid bestuur TNO, around 1959

Honorary positions
 • erelid KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs), from January 1955
 • erelid "The Institution of Mechenical Engineers" te Londen, 17 December 1956

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Was in de eerste twee naoorlogse kabinetten verantwoordelijk voor de wederopbouw en herstel van de bouwproductie. Het ging bij de wederopbouw zowel om fabrieken en kantoren als om huizen. Had daarbij te maken met problemen als schaarste aan bouwmaterialen, tekort aan bouwvakkers, beperkte financiële middelen en bureaucratie. Trachtte door woningssplitsing en rationalisatie in de bouw de bouwproductie te laten opvoeren.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Hij werd al in 1926 genoemd als mogelijke minister van Waterstaat
 • Hij was van 25 september tot 1 november 1946 op non-actief vanwege zijn gezondheid en werd toen vervangen door minister Vos
 • Trad af als minister, formeel vanwege zijn gezondheid, maar feitelijk lag daaraan een meningsverschil over het Indonesische beleid aan ten grondslag. Hij was voorstander van (harder) militair optreden tegen de Republiek Indonesië.

Private life (3/4)
 • Was tijdens de Bezetting onder andere actief in het Grootburgercomité en Nationaal Comité, dat plannen maakte voor een overgangsbewind na een Duitse nederlaag. Bij de contacten daarover met Londen werd hij in 1943 slachtoffer van het door Anton van der Waals uitgevoerde Englandspiel.
 • Nam in 1945 deel aan de zgn. 'dodenmars' uit het concentratiekamp Sachsenhausen, om op 24 mei 1945 terug te keren in Nederland
 • Zijn oudste zoon Jan was gehuwd met Magda Furstner, dochter van de minister van Marine in de Londense kabinetten

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • W.F. Lichtenauer, "Ringers, Johannes Aleidis (1885-1965)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 489
 • M.T. Pollmann-Schlichting, "Van Waterstaat tot Wederopbouw, het leven van dr.ir. J.A. Ringers (1885-1965)" (2006)
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.