Dr. G.W.M. Huysmans

foto Dr. G.W.M. Huysmans
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Katholiek politicus die in het laatste oorlogskabinet minister van Financiën was en in het eerste kabinet-Beel i minister van Economische Zaken. Stelde de Bankraad in en bracht de wet tot stand over de positie van het Centraal Planbureau. Koos voor een veel minder sturende overheid dan zijn socialistische voorganger had voorgestaan. Was voor hij minister werd directeur van de Boerenleenbank en voorman van de katholieke werkgevers. Opgewekte, ter zake kundige bewindsman, maar ook behoudend en wat autoritair. Overleed op betrekkelijk jonge leeftijd.

RKSP, KVP
in de periode 1945-1948: minister

1.

First names

Gerardus Wilhelmus Maria

2.

Personal data

Place and date of birth
Eindhoven, 29 April 1902

Place and date of death
's-Gravenhage, 18 March 1948

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

4.

Main functions and occupations

 • directeur Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, from 1932 until 1945
 • minister van Financiën, from 23 February 1945 until 25 June 1945
 • president-directeur N.V. Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel (Herstelbank), from 1 November 1945 until 3 July 1946
 • minister van Economische Zaken, from 3 July 1946 until 14 January 1948

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid algemeen bestuur Vereniging voor Hoger Onderwijs in de Economische Wetenschappen, 1945
 • regeringscommissaris Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen N.V. (BENAS) te 's-Gravenhage, around 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Stelde in december 1946 de Staatscommissie-Couvée in die moest onderzoeken of socialisatie van de vier particuliere mijnen in Limburg wenselijk was
 • Koos ervoor bij de nieuwe publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voort te bouwen op de tijdens de Bezetting ontstane Organisatie-Woltersom. Stelde in januari 1947 een commissie uit de Stichting van de Arbeid in onder leiding van prof. F.J.H.M. van de Ven, die de PBO-gedachte verder moest uitwerken als aanzet voor een wettelijke regeling.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1947 de Wet Belastingherziening 1947 tot stand, waarbij onder meer het tarief van de omzetbelasting werd verhoogd van 2 naar 3%. Noodzakelijk levensbehoeften worden vrijgesteld van omzetbelasting.
 • Bracht in 1947 de Wet voorbereiding van de vaststelling van een Centraal-Economisch Plan (Stb. H 127) tot stand. Deze geeft een wettelijke basis aan het Centraal Planbureau, dat op geregelde tijden een Centraal-Economisch Plan moet opstellen. (180)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Eén der "Heren XVII", een groep van zeventien vertegenwoordigers uit het bevrijde Zuiden die in februari 1945 in Engeland op het landgoed Stubbings bij Maidenhead koningin Wilhelmina bijpraatte over de toestanden in Nederland.
 • Nam om gezondheidsredenen ontslag als minister

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, July 1946 (bedankt vanwege ministerschap)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.