Afsplitsingen fracties Tweede Kamer

Source: Parlement.com.

Zolang er fracties i in de Tweede Kamer i zijn (sinds het einde van de 19e eeuw), zijn er afsplitsingen voorgekomen. Vaak waren die het gevolg van meningsverschillen over de koers van de partij. In enkele gevallen lagen er persoonlijke tegenstellingen aan ten grondslag.

Sinds 2017 wordt in het reglement van orde gesproken van de erkende fractie. Dat zijn fracties die na direct verkiezingen zijn gevormd. Vorming van latere fracties is alleen mogelijk door fusie.

Zowel in 2012-2017 als 2017-2021 waren er diverse afsplitsingen. Ook na 31 maart 2021 hebben die al plaatsgevonden. Op 12 juni 2021 zegde Pieter Omtzigt i zijn lidmaatschap van het CDA i op. Sinds 15 september, na terugkeer van zijn ziekteverlof, zit hij als zelfstandig lid in de Kamer.

1.

Gevolgen van afsplitsing

Het is bij veel partijen gebruikelijk dat volksvertegenwoordigers verklaren dat zij hun zetel ter beschikking stellen als zij afwijken van de koers van de partij. Dat dit in de praktijk lang niet altijd gebeurt, komt omdat dissidenten vaak menen dat niet zij, maar juist de overige fractieleden van de partijlijn afwijken.

Een afgesplitste fractie (groep) heeft in de Tweede Kamer i sinds 2017 geen recht meer op een evenredig deel van de personele ondersteuning en spreektijd. De fractievoorzitter i (ook als het om een eenpersoonsfractie gaat) heeft recht op een toelage. Een reglementswijziging beperkte deze rechten van afgesplitste groepen.

Als een Kamerlid van een coalitiefractie zich afsplitst, kan deze de coalitie i wel blijven steunen. Dat hangt af van de aard van het conflict.

2.

Overzichten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreid overzicht van eenlingen en afgesplitste groepen in de Tweede Kamer sinds 1919.

Eenlingen/afgesplitste groepen (tussen haakjes de fractie waarvan is afgesplitst)

datum

naam

reden

15 september 2021

Omtzigt i (CDA)

interne partijconflicten

6 mei 2021

Den Haan i (50PLUS)

interne partijconflicten

6 augustus 2020

Van Kooten-Arissen i (Groep-Krol/Van Kooten)

politieke koers toekomstige partij

3 mei 2020

Krol i (50PLUS)**

interne partijconflicten

24 september 2019

Van Haga i (VVD)

uit fractie gezet

16 juli 2019

Van Kooten-Arissen i (PvdD)

politieke koers

7 november 2016

Monasch i (PvdA)

politieke koers

25 maart 2015

Houwers i (VVD)

geroyeerd als VVD-lid

28 mei 2014

Klein i (50PLUS)

onwerkbare verhoudingen

21 maart 2014

Van Klaveren i (PVV)*

koers van de 'partij'

20 maart 2014

Van Vliet i (PVV)

uitlatingen fractievoorzitter

29 oktober 2013

Bontes i (PVV)*

uit fractie gezet

  • Bontes en Van Klaveren vormden vanaf 15 april 2014 één fractie

** vormde van 3 mei 2020 t/m 6 augustus 2020 een groep met Van Kooten-Arissen

Groepen

datum

naam

reden

13 mei 2021

groep-Van Haga i (FVD)

werkwijze fractie

13 november 2014

groep-Kuzu/Öztürk i

geschil i over integratiebeleid

3 juli 2012

groep-Hernandez/Kortenoeven i (PVV)

kritiek op fractieleiding

1 oktober 2002

groep-De Jong i (LPF)

onwerkbare verhoudingen

 

Meer over