H. (Hero) Brinkman

foto H. (Hero) Brinkman
Source: Parlement.com.

Amsterdamse politieagent, die als PVV-dissident veel van zich deed spreken. Na de verkiezingswinst van de PVV kwam hij in november 2006 in de Tweede Kamer. Als woordvoerder binnenlandse zaken, politie, defensie, maar vooral Koninkrijksrelaties schuwde hij ferme uitspraken niet. Dat zorgde voor spanningen tijdens een delegatiebezoek aan de Antillen. In 2011 PVV-lijsttrekker bij de Statenverkiezingen in Noord-Holland en tot maart 2015 Statenlid. Kwam in 2012 in conflict met Wilders i, toen hij kritisch was over organisatie en opereren van de PVV. Hij ging toen in politieke zin zijn eigen weg met nieuwe politieke bewegingen, maar zonder electoraal succes. Keerde daarna terug naar de politie, waarmee hij later echter in conflict kwam en opende later zijn eigen restaurant.

PVV, fractie-Brinkman (ex-PVV)
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First name

Hero (Hero)

2.

Personal data

Place and date of birth
Almelo, 29 December 1964

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (begin jaren'90)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), until 20 March 2012
 • OBP (Onafhankelijke Burgerpartij), from May 2012 until 19 June 2012
 • DPK (Democratisch Politiek Keerpunt), from 19 June 2012 (na fusie met Trots op Nederland)
 • OP (Ondernemers Partij), from 22 April 2015

National political party
fractie lid-Brinkman (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 March 2012

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 20 September 2012
 • fractievoorzitter fractie-lid Brinkman (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 2012 until 20 September 2012
 • werkzaam bij de politie (recherche) te Amsterdam, from 2013
 • eigenaar en kok van restaurant "BBQ Hero's" te "s-Gravenhage, from 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • radioshow op GoudaFM, getiteld 'In de regio met Hero', from 6 April 2019
 • secretaris stichting Samen Onze Solidariteit, from 2021

Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Immigratie en Asiel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 November 2010 until 21 March 2012

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Publiceerde in 2008 een initiatiefnota uit over de bestuurlijke praktijken op de Antillen. Schetste aan de hand van krantenartikelen en openbare bronnen een beeld van nepotisme, zelfverrijking en criminaliteit onder bestuurders (31.506)
 • Publiceerde in november 2009 een Defensienota (' Van buitenlandse naar binnenlandse veiligheid'), waarin werd gepleit voor een grotere rol van de Nederlandse krijgsmacht bij binnenlandse veiligheid en minder buitenlandse missies

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Bepleitte op 19 mei 2010 in het tv-programma 'Knevel & Van den Brink' oprichting van een jongerenafdeling van de PVV
 • Kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 18.865 voorkeurstemmen
 • Stapte op 20 maart 2012 uit de PVV-Tweede Kamerfractie, omdat hij onvoldoende weerklank kreeg voor zijn voorstellen om de PVV te democratiseren, met onder meer een gekozen leider. Bovendien stoorde hij zich aan het door de PVV ingestelde Meldpunt overlast Midden- en Oost-Europeanen en de wijze waarop dit Meldpunt naar buiten was gebracht.

Private life
 • Werd op 25 september 2012 door de kantonrechter in Haarlem tot een voorwaardelijke boete van 500 euro vanwege een bedreiging in 2010
 • Werd in 2016 in rang gedegradeerd en voorwaardelijk ontslagen met een proeftijd van drie jaar voor ernstig plichtsverzuim. In een mishandelingszaak had hij het onderzoek willens en wetens onjuist uitgevoerd.
 • Werd op 14 mei 2021 door de rechtbank in Amsterdam tot een lichte taakstraf veroordeeld voor het opzoeken van informatie in politiesystemen. Werd echter vrijgesproken van het lekken van die informatie.

Campaign trail
 • TK 2017: 1

Pseudonyms and nicknames
'Rambo van de Bellamybuurt' (bijnaam als politieman in Amsterdam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.