G. (Geert) Wilders

foto G. (Geert) Wilders
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Geert Wilders (1963) is sinds november 2006 politiek leider van de PVV. Hij is sinds 25 augustus 1998 (met een korte onderbreking in 2002) Tweede Kamerlid. Aanvankelijk was hij dat voor de VVD, maar op 2 september 2004 werd hij een onafhankelijk Kamerlid. In 2021 was hij voor de vijfde keer lijsttrekker. De heer Wilders was medewerker van de afdeling Verdragen bij de Ziekenfondsraad, wetstechnisch medewerker van de Sociale Verzekeringsraad en beleidsmedewerker en speechschrijver van de VVD-Tweede Kamerfractie. In 2010 zat hij enige tijd in de gemeenteraad van Den Haag.

VVD, groep-Wilders (ex-VVD), PVV
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

1.

First name

Geert (Geert)

2.

Personal data

Place and date of birth
Venlo, 6 September 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1989 until 2 September 2004
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), from 22 February 2006

National political party
groep-Wilders (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 September 2004 until 22 November 2006

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 1 October 1997 until April 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1998 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 July 2002
 • fractievoorzitter Groep-Wilders, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 September 2004 until 23 November 2006
 • fractievoorzitter PVV Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 November 2006
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 11 March 2010 until 1 July 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • eigenaar en enig aandeelhouder "OnLiberty" B.V., from February 2010

Previous
 • lid Comité democratie en mensenrechten Iran, from 1998 until 2002
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO

Derived functions
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 December 2006 until 17 June 2010
 • fungerdend voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 April 2021 until February 2022

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/40)
 • Een door hem met vier fractiegenoten ingediend verzoek vervolging in te stellen tegen het kabinet vanwege de weigering een feitenrelaas over de toeslagaffaire te verstrekken, werd in mei 2021 met 97 tegen 34 stemmen verworpen.
 • Op 5 oktober 2021 verwierp de Tweede Kamer een door hem ingediende motie waarin om Kamerontbinding en nieuwe verkiezingen werd gevraagd. De motie kreeg steun van PVV, SP, FVD, PvdD en DENK.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/28)
 • Werd op 9 december 2016 door de rechtbank in Amsterdam vanwege uitlatingen in 2014 veroordeeld wegens groepsbelediging en aanzetten tot haat of discriminatie. Er werd echter geen straf opgelegd. In hoger beroep sprak het Haagse Gerechtshof hem op 4 september 2020 van dat laatste vrij. De Hoge Raad bevestigde dit vonnis op 6 juli 2021.
 • Kondigde in mei 2018 de organisatie aan van een Mohammed-cartoonwedstrijd die in november dat jaar in het gebouw van de Tweede Kamer zou worden gehouden. Na dreigementen tegen hemzelf en tegen 'Nederlanders' blies hij op 30 augustus de wedstrijd af.
 • Diende in april 2021 samen met vier fractiegenoten een verzoek in om een aanklacht in overweging te nemen tegen ministers wegens het schenden van de inlichtingenplicht. Dit voorstel werd op 20 mei 2021 met 97 tegen 34 stemmen verworpen. (35.820)

Private life
 • Woonde en werkte op 17-jarige leeftijd enige tijd in een kibboetsachtige gemeenschap in Israël
 • Zijn vader was adjunct-directeur van Océ Nederland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.