34747 - Initiatiefvoorstel Wet administratieve detentie - EU monitor

EU monitor
Thursday, July 16, 2020
calendar

34747 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet administratieve detentie

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 27 juni 2017 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden De Graaf (PVV) i, Fritsma (PVV) i en Wilders (PVV) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden De Graaf, Fritsma en Markuszower (PVV) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om in het belang van de nationale veiligheid administratieve detentie mogelijk te maken.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(17 stuks)

2 27 juni 2017, geleidende brief, nr. 1     KST347471
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)
 
2 27 juni 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347472
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)
 
2 27 juni 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347473
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.