Mr. G. (Gidi) Markuszower

foto Mr. G. (Gidi) Markuszower
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Gidi Markuszower (1977) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV i. In 2015-2017 was hij Eerste Kamerlid. De heer Markuszower was directeur van VAT-it, een internationale onderneming op het gebied van teruggave van b.t.w. Eerder was hij adviseur van de VVD en woordvoerder van Likoed Nederland. In de Eerste Kamer was hij voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel en JBZ-zaken. Als Tweede Kamerlid houdt de heer Markuszower zich voornamelijk bezig met justitie en veiligheid. Hij is verder fractiesecretaris en lid van het Presidium.

PVV
in de periode 2015-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Gideon (Gidi)

Place and date of birth
Tel Aviv (Israël), 27 October 1977

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) (als medewerker van Kamerlid Van Schijndel)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)

3.

Main functions and occupations

 • vastgoed manager, Emmes Holding, particuliere beleggingsgroep in commercieel vastgoed, from 1 January 2003 until 1 September 2005
 • politiek adviseur VVD-Tweede Kamerlid Anton van Schijndel, from 1 September 2005 until 1 December 2006
 • directeur VAT IT Nederland B.V., from 1 February 2007 until 1 May 2024
 • managing director VAT IT Benelux, Frankrijk en Monaco, from 1 January 2010 until 1 May 2024
 • lid Raad van Bestuur VAT IT Groep S.a.r.l., from September 2012 until 1 May 2024
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 22 March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017

4.

Party political functions

Summary
 • secretaris Stichting ondersteuning PVV-Tweede Kamerfractie, from 1 December 2023
 • fractiesecretaris PVV Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 December 2023

Previous
 • fractiepenningmeester PVV Tweede Kamer der Staten-Generaal, from March 2017 until December 2023

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Synagoge 'Buitenveldert' van de Joodse Gemeente Amsterdam, from 1 January 2020

Previous
 • redacteur en penningmeester faculteitsblad "Status Quo"
 • actief in studentenverenigingen
 • lid bestuur Likoed Nederland, from 1999 until February 2015
 • lid bestuur "Briet Avraham", until 2008
 • lid bestuur "Bij Leven en Welzijn", veiligheidsorganisatie ter bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland, from 2000 until 2008
 • presentator politiek café "Libertijn", from 2006 until 2008
 • lid Kerkeraad Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge, from 2009 until 1 April 2010
 • lid bestuur Centraal Joods Overleg, from June 2014 until 1 July 2015
 • penningmeester Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, from 1 July 2014 until 1 January 2017
 • lid Raad van Bestuur KME & Partners B.V., from 2015 until 2019
 • algemeen directeur Turnkey Export Compliance B.V., from May 2019
 • directeur Retourtax het BTW BV
 • eigenaar Ipko Amcor, from June 2020
 • directeur B.V.'s gelieerd aan de VATIT Group (waaronder VATIT Nederland B.V., Playroll Netherlands B.V. en IPKO AMCOR

Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 June 2015 until 23 March 2017
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, from 27 November 2015 until 30 January 2017
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 December 2023
 • lid Parlementaire Assemblée van de OVSE, from January 2024

6.

Education

Secondary education
 • v.w.o., "Maimonides" te Amsterdam, from 1991 until 1996

Academic education
 • internationale betrekkingen, "The Hebrew University", from 1996 until 1998
 • studie Talmoed Hogeschool in Israël, from 1996 until 1997
 • Nederlands recht: privaatrecht (propedeuse), Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 September 1998 until 1 September 1999
 • Nederlands recht: privaat- en internationaal recht, Universiteit van Amsterdam, from 1 September 1999 until 2004

alternative forms of education
 • vakken politicologie, Universiteit van Amsterdam, from 2000

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2017 een initiatiefwetsvoorstel in over het invoeren van een minimumstraf voor sommige zware misdrijven (34.846)
 • Nam in 2018 van Geert Wilders de medeverdediging over van een initiatiefwetsvoorstel over administratieve detentie in het belang van de nationale veiligheid. De andere verdedigers zijn Marcel de Graaf en Sietse Fritsma. Het wetsvoorstel werd in 2024 ingetrokken. (34.747)
 • In 2019 verwierp de Tweede Kamer een door hem ingediende motie van wantrouwen tegen minister Dekker naar aanleiding van het OVV-rapport inzake de forensische zorg en de casus Michael P. Alleen PVV en DENK steunden de motie.
 • Nam in 2021 van Emiel van Dijk de medeverdediging over van een initiatiefwetsvoorstel in tot afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (35.406)
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 19 januari 2023 over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak-Gino

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was actief in Likoed Nederland en eerder woordvoerder van die organisatie
 • Trok zich in 2010 terug als Tweede Kamerkandidaat. Minister Hirsch Ballin waarschuwde Geert Wilders per brief dat Markuszower betrokken was bij een organisatie die informatie had overgedragen aan een buitenlandse mogendheid (vermoedelijk via de Israëlische Mossad) en er daarom een risico bestond voor de integriteit. Markuszower noemde de aantijging absurd, maar trok zich wel terug.
 • Op 6 juli 2022 ontnam (fungerend) voorzitter Paul van Meenen hem het woord toen hij weigerde de uitdrukking 'enge ministerploeg' terug te nemen
 • Was in juni 2024 voorzien als minister van Asiel en Migratie en viceminister-president in het beoogde kabinet-Schoof. Vanwege de uitkomst van de naslag (onderzoek) door de AIVD besloot PVV-leider Wilders in overleg met formateur Van Zwol de kanditatuur in te trekken.
 • Was tijdens de formatie in 2024 met Fleur Agema de voornaamste secondant van fractievoorzitter Wilders

9.

Publications

Publications
 • Thijs Niemantsverdriet, "Stemmenkanon", Vrij Nederland, 13 april 2010
 • Enzo van Steenbergen en Danielle Pinedo, "Vertrouweling van Wilders krijgt kans op revanche", NRC Handelsblad, 19 maart 2017