Agnes Mulder stelt Kamervragen over de complexiteit van de regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek of postcoderoosregeling

Source: A.H. (Agnes) Mulder i, published on Wednesday, June 7 2017.

CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder stelt Kamervragen aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën over de complexiteit van de regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek of postcoderoosregeling.

 • 1. 
  Bent u ermee bekend dat regiokantoren van de Belastingdienst de regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek verschillend beoordelen ten aanzien van de afdracht van BTW over de inleg van particulieren in de coöperatie?
 • 2. 
  Is de inleg van particulieren bij de regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek voor toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 te zien als een investering die niet relevant is voor de omzetbelasting, of is de inleg te zien als vergoeding voor het verkrijgen van een recht op belastingkorting?
 • 3. 
  Wat zijn voor toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 de fiscale gevolgen van de inleg in een coöperatie die deelneemt aan de SDE+ regeling? Indien het antwoord op vraag 2 en 3 niet gelijk is, kunt u dan verklaren waar dit verschil door komt?
 • 4. 
  Kunt u aangeven welke acties zijn ondernomen om onduidelijkheid over de BTW met betrekking tot de regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek op te lossen, waarbij het streven was, zoals gesteld in de voortgangsrapportage Energieakkoord 2016, dit voor eind 2016 te doen (documentnr. 2016D51111, p.29)?
 • 5. 
  Bent u ermee bekend dat potentiële deelnemers aan de regeling verlaagd tarief collectieve opwek worden afgeschrikt doordat zij hun deelname moeten verkopen bij verhuizing buiten de postcoderoos?
 • 6. 
  Is het daarnaast zo dat verhuizing ook tot grote administratieve lasten leidt bij coöperaties die dan aandelen moeten verkopen en wijzigingen moeten overleggen aan de energieleverancier?
 • 7. 
  In hoeverre ziet u mogelijkheden om deze administratieve lasten te verlagen?
 • 8. 
  Bent u bereid om te bekijken of het mogelijk is om voor deelname aan de regeling verlaagd tarief bij collectieve opwek één ijkmoment te hanteren bij de oprichting of initiële deelname aan het project zodat verhuizen makkelijker is en leidt tot minder administratieve lasten?
 • 9. 
  Kunt u aangeven welke acties zijn ondernomen om deze onduidelijkheden en knelpunten bij verhuizen op te lossen, waarbij het streven was, als gesteld in de voortgangsrapportage Energieakkoord 2016, dit voor eind 2016 te doen (documentnr. 2016D51111, p.29)?