Drs. A.H. (Agnes) Mulder

foto Drs. A.H. (Agnes) Mulder
bron: Website CDA.nl
Source: Parlement.com.

Agnes Mulder (1973) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA i. Zij was vestigingsleider Drenthe van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Eerder werkte zij bij ABN AMRO en was zij Statenlid in Drenthe. In 2010-2012 was zij fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Assen. Mevrouw Mulder is woordvoerder buitenlandse zaken, energie, klimaat en duurzaamheid, alsmede voor het gasdossier. Zij is voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

CDA
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Agnes Henriëtte (Agnes)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hardenberg, 21 October 1973

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • vestigingsleider, adviseur en teamleider regiostimulering Drenthe, Kamer van Koophandel Noord Nederland te Emmen, from 2004 until September 2012
 • lid gemeenteraad van Assen, from 11 March 2010 until 20 September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/4)
 • betrokkende bij de ontwikkeling van het masterplan Meppel, from 19 April 2016
 • lid bestuur Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland, from 10 January 2020

Previous (2/4)
 • lid bestuur Stichting Vrienden van Interzorg te Assen, from 15 December 2015 until 27 January 2020
 • ambassadrice van 'Vrouwen Kiezen' te Drenthe, from 7 July 2017 until 1 April 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • rapporteur Klimaat: fit-for-55-pakket (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2021 (samen met Raoul Boucke, D66 en Renske Leijten, SP)
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 February 2022

Honorary positions (2/3)
 • ambassadrice "Vrouwen Kiezen" te Drenthe, from 7 July 2017 until 1 April 2019
 • lid Comité van Aanbeveling Platform Grondstoffenpoort, from 20 September 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Diende in 2016 samen met Jacques Monasch (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over een uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen. Het samen met Mei Li Vos verdedigde voorstel werd in 2017 aanvaard. (34.559)
 • Werd in 2018 één van de acht verdedigers van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Hield zich in Provinciale Staten bezig met financiën en zette zich in voor oprichting van een Noordelijke Rekenkamer
 • Werd in 2007 door het medeleden gekozen tot beste Statenlid in de periode 2003-2007
 • Was in 2009 kandidaat voor het Europees Parlement en verwierf met een voorkeursactie bijna 16.000 stemmen

Private life
 • Was actief in het CDJA
 • Was in april 2016 betrokken bij de ontwikkeling van het masterplan Meppel
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 30, 2020.