29757 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 2004 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Wilders i en Eerdmans (LPF) i.

 

Dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken - in het kader van terrorismebestrijding - civielrechtelijk op te treden tegen organisaties die misbruik maken van de rechtspersoonlijkheid van het kerkgenootschap door in dat verband activiteiten te verrichten die in strijd zijn met de openbare orde. De bijzondere rechtspersoon van kerkgenootschappen is geregeld in artikel 2, Boek 2 BW. Een van de bijzonderheden is dat het niet mogelijk is daartegen een verbod te vorderen volgens artikel 20, Boek 2, BW. Het wetsvoorstel strekt er dan ook toe artikel 2, Boek 2 BW zodanig te wijzigen dat rechtstreekse toepassing van artikel 20, Boek 2, BW niet langer wordt uitgesloten voor kerkgenootschappen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Wilders en Eerdmans tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

2.

Documenten

(3 stuks)

2 15 september 2004, geleidende brief, nr. 1     KST79380
Geleidende brief
publicatie: 21 september 2004
 
2 15 september 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST79381
Voorstel van wet
publicatie: 21 september 2004
 
2 15 september 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST79382
Memorie van toelichting
publicatie: 21 september 2004
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.