Dr. J.P. (Jurn) de Vries

foto Dr. J.P. (Jurn) de Vries
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Journalist die al van jongsaf politiek actief was in het GPV. Huwde met de dochter van GPV-voorman Jongeling i. Volgde aanvankelijk een predikantsopleiding, maar werd in 1963 redacteur van het Gereformeerd Gezinsblad. Vanaf 1974 was hij hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Actief in de gemeenteraad van Amersfoort en in diverse aan het GPV gelieerde organisaties. Maakte deel uit van de (Staats)commissies-Biesheuvel i, -Thomassen i en -De Koning i (een externe commissie van de Tweeede Kamer). Lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie in de periode 1999-2003 en daarna nog korte tijd in 2007. Promoveerde in 2011.

GPV, ChristenUnie
in de periode 1999-2011: lid Eerste Kamer, lid Staatscommissie Grondwet

1.

Personal data

Surnames
Jurjen Pieter (Jurn)

Place and date of birth
Vrouwenpolder (Zld.), 1 February 1940

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), from 1963 until 1 January 2004
 • ChristenUnie, from January 2000

National political party
 • fractie-GPV/RPF, from 8 June 1999 until 27 March 2001
 • fractie-ChristenUnie, from 27 March 2001 until 10 June 2003

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Amersfoort, from 2 January 1974 until 5 September 1978
 • hoofdredacteur "Nederlands Dagblad", from 1 April 1974 until 1 September 2001
 • lid gemeenteraad van Amersfoort, from 1981 until 7 September 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1999 until 10 June 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 February 2007 until 12 June 2007
 • postdoc onderzoeker, Theologische Universiteit Kampen, from 2011 until 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/21)
 • ouderling en scriba, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Amersfoort-Centrum, from 2012
 • lid begeleidingscommissie voor de uitgave van het verzameld werk van A.A. van Ruler, from 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Defensie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 15 June 1999 until 10 June 2003

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.