P. (Piet) Jongeling

foto P. (Piet) Jongeling
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Bekende en alom gerespecteerde voorman van het GPV. Geboren Fries, maar opgegroeid in Oost-Groningen. Zoon van een schoolhoofd en zelf ook enige tijd onderwijzer. Werd echter journalist en vond als hoofdredacteur van het Gereformeerd Gezinsblad (Nederlands Dagblad) later een belangrijke roeping. Tevens kinderboekenschrijver onder het pseudoniem Piet Prins. Was als antirevolutionair actief in het verzet. Sloot zich in de oorlog aan bij de vrijgemaakte Gereformeerde kerken. Vanaf 1963 veertien jaar vertegenwoordiger van het GPV in de Tweede Kamer, waarvan acht jaar als eenling. Liet een authentiek gereformeerd geluid horen en was in de roerige jaren zestig een warm verdediger van het Huis van Oranje. Vriendelijke, hardwerkende afgevaardigde.

GPV
in de periode 1963-1977: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Pieter (Piet)

Place and date of birth
Broek onder Akkerwoude (gem. Dantumadeel), 31 March 1909

Place and date of death
Amersfoort, 26 August 1985

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), around 1935 until 1948
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), from 1 April 1948

3.

Main functions and occupations

 • redacteur buitenland, "Nieuwe Provinciale Groninger Courant", from 1937 until October 1941
 • hoofdredacteur "Nieuwe Provinciale Groninger Courant", from May 1945 until April 1948 (ontslag naar aanleiding van conflict met directie over hoofdartikel)
 • hoofdredacteur dagblad "De Vrije Kerk" (later: "Gereformeerd Gezinsblad"), from April 1948 until 1 January 1968
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 May 1963 until 25 May 1977 (tot 1971 eenmansfractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 June 1963 until 8 June 1977
 • hoofdredacteur "Nederlands Dagblad", from 1 January 1968 until 1 April 1974 (voortzetting "Gereformeerd Gezinsblad")

Internment
 • geïnterneerd polizeiliches durchgangslager te Amersfoort, from 21 April 1942
 • geïnterneerd concentratiekamp Sachsenhausen-Oraniënburg (Dld.), from April 1942 until May 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid hoofdbestuur NZW (Nederlands-Zuidafrikaanse Werkgemeenschap)
 • lid hoofdbestuur Bond van Christelijke Oranjeverenigingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 1968 een motie in waarin om erkenning van het van Nigeria afgescheiden Biafra werd gevraagd. De motie kreeg steun van Boerenpartij, PSP en Joekes (VVD).
 • Interpelleerde op 27 november 1969 minister Luns over West-Irian (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in december 1963 medeondertekenaar van een verzoekschrift aan de regering om overleg met de regering van 'het broedervolk' in Zuid-Afrika te gaan voeren om de vriendschapsbanden te verstevigen
 • Pleitbezorger voor de rechten van de Papoea's en Zuid-Molukkers

Private life (3/4)
 • Schrijver van ca. 60 jeugdboeken, onder het pseudoniem Piet Prins
 • Zijn schoonzoon, J.P. de Vries, was parlementair redacteur (later hoofdredacteur) van het Nederlands Dagblad en fractiemedewerker van het GPV
 • Zijn vader overleed 7 juli 1914. Zijn moeder was na het overlijden van haar echtgenoot eigenaar van een kruidenierswinkel.

Anecdotes and citations
 • Toen politieke tegenstanders hem vanwege verzet tegen een wetsvoorstel tot de 'achtergebleven mensen' leken te rekenen, zei hij: "Een mens is nooit te oud om te leren, zeker niet zolang hij nog jongeling is."

Pseudonyms and nicknames
 • P. van Akkerwoude (pseudoniem als journalist)
 • Piet Prins (pseudoniem als schrijver van jeugdboeken)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/8)
 • J.P. de Vries, "Elf jaar lang journalist én parlementariër", Nederlands Dagblad, 30 maart 1974
 • A.Th. van Deursen, "Jongeling, Pieter (1909-1985)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 310
 • P. Bergwerff en Tj.S. de Vries, "Geroepen en gegaan. In gesprek met P. Jongeling" (1983)
 • H. Veenhof, "Zonder twijfel, Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins" (2009)
 • G. Harinck, "Pieter Jongeling. Boegbeeld van de vrijgemaakte wereld" (2010)
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.