Fractievoorzitter

Source: Parlement.com.

De fractievoorzitter is de leider van een groep Kamerleden van dezelfde partij. Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer heeft elke fractie een voorzitter. Fractievoorzitterschap is geen staatsrechtelijke functie, omdat de Grondwet i geen partijen, fracties of fractievoorzitters kent. Het is echter een praktijk die wel in het Reglement van Orde i van beide Kamers staat. In de praktijk voert de fractievoorzitter het woord bij belangrijke debatten. Voorbeelden zijn de Algemene Politieke Beschouwingen i en Regeringsverklaringen i. In de fractie leidt de fractievoorzitter doorgaans de fractievergaderingen.

Fractievoorzitter Tweede Kamer

Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie i, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting.

Fractievoorzitter Eerste Kamer

De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie i in de Eerste Kamer i. Hij/zij zit de fractievergaderingen voor en treedt op als woordvoerder bij de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting en bij belangrijke debatten.