Drs. J. (Johan) Houwers

foto Drs. J. (Johan) Houwers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Makelaar uit Winterswijk, die eerst voor de VVD en later als onafhankelijk liberaal Tweede Kamerlid was. Was in zijn woonplaats fractievoorzitter in de gemeenteraad en later wethouder. Verder had hij zitting in Provinciale Staten van Gelderland. In juli 2013 trad hij terug als VVD-Kamerlid vanwege een onderzoek naar mogelijk onjuist verstrekte inkomensgegevens bij het afsluiten van een hypotheek. In 2015 kwam het tot een schikking met het OM, maar de VVD wilde niet dat hij een opengevallen zetel innam. Toen hij dat toch deed, werd hij als lid geroyeerd. Sprak als VVD-afgevaardigde over milieu, visserij en dierenwelzijn. Later hadden vooral ruimtelijke ordening, het openbaar vervoer, verkeersveiligheid en milieu zijn belangstelling.

VVD, fractie-Houwers (ex-VVD)
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Johan (Johan)

Place and date of birth
Kotten (gem. Winterswijk), 4 October 1957

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1976 until 19 March 2015 (geroyeerd)
 • partijloos, from 19 March 2015

National political party
fractie-Houwers (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 March 2015 until 23 March 2017

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Winterswijk, from 1 May 1990 until 14 March 2002
 • wethouder (van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting) van Winterswijk, from April 1994 until 2001
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from April 1999 until October 2010
 • lid gemeenteraad van Winterswijk, from 11 March 2010 until 5 July 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 2010 until 20 September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 November 2012 until 23 July 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 March 2015 until 23 March 2017
 • fractievoorzitter fractie-Houwers, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 March 2015 until 23 March 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • vrijwilliger lokale omroep "Slingeland FM", from 2022

Previous (2/9)
 • voorzitter Rotary Winterswijk, from 2009 until 2010
 • secretaris Winterswijkse Voetbal Federatie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid tijdelijke commissie Huizenprijzen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 March 2012 until 20 September 2012

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Vertrok in 2013 als Kamerlid vanwege een tegen hem lopend onderzoek over het mogelijk onjuist verstrekken van gegevens (fraude en valsheid in geschrifte) bij het afsluiten van een hypotheek. In maart 2015 kwam het tot een schikking (betaling van een boete van 4000 euro), omdat hij de mogelijk langlopende procedure niet wilde afwachten.
 • Besloot in maart 2015 tegen de zin van de VVD de zetel in de Tweede Kamer in te nemen, ontstaan door het vertrek van Mark Verheijen. Vanwege de fraudezaak waarbij hij was betrokken, vond de partij terugkeer ongewenst. Toen hij die wens negeerde, werd hij geroyeerd.

9.

Publications

Publications
Emelie van Outeren, "Niet van alle blaam gezuiverd", NRC Weekend, 19 en 20 december 2015

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.