Drs. J. (Johan) Houwers

foto Drs. J. (Johan) Houwers
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Makelaar uit Winterswijk, die eerst voor de VVD en later als onafhankelijk liberaal Tweede Kamerlid was. Was in zijn woonplaats fractievoorzitter in de gemeenteraad en later wethouder. Verder had hij zitting in Provinciale Staten van Gelderland. In juli 2013 trad hij terug als VVD-Kamerlid vanwege een onderzoek naar mogelijk onjuist verstrekte inkomensgegevens bij het afsluiten van een hypotheek. In 2015 kwam het tot een schikking met het OM, maar de VVD wilde niet dat hij een opengevallen zetel innam. Toen hij dat toch deed, werd hij als lid geroyeerd. Sprak als VVD-afgevaardigde over milieu, visserij en dierenwelzijn. Later hadden vooral ruimtelijke ordening, het openbaar vervoer, verkeersveiligheid en milieu zijn belangstelling.

VVD, fractie-Houwers (ex-VVD)
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer

1.

First name

Johan (Johan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Winterswijk, 4 October 1957

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1976 until 19 March 2015 (geroyeerd)
 • partijloos, from 19 March 2015

National political party
fractie-Houwers (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 March 2015 until 23 March 2017

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from April 1999 until October 2010
 • lid gemeenteraad van Winterswijk, from 11 March 2010 until 5 July 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 2010 until 20 September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 November 2012 until 23 July 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 March 2015 until 23 March 2017
 • fractievoorzitter fractie-Houwers, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 March 2015 until 23 March 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • secretaris Winterswijkse Voetbal Federatie

Previous (2/8)
 • voorzitter lokale omroep "Slingeland FM", from 2002 until 2008
 • voorzitter Rotary Winterswijk, from 2009 until 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid tijdelijke commissie Huizenprijzen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 March 2012 until 20 September 2012

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Vertrok in 2013 als Kamerlid vanwege een tegen hem lopend onderzoek over het mogelijk onjuist verstrekken van gegevens (fraude en valsheid in geschrifte) bij het afsluiten van een hypotheek. In maart 2015 kwam het tot een schikking (betaling van een boete van 4000 euro), omdat hij de mogelijk langlopende procedure niet wilde afwachten.
 • Besloot in maart 2015 tegen de zin van de VVD de zetel in de Tweede Kamer in te nemen, ontstaan door het vertrek van Mark Verheijen. Vanwege de fraudezaak waarbij hij was betrokken, vond de partij terugkeer ongewenst. Toen hij die wens negeerde, werd hij geroyeerd.

Private life
Zijn vader was eigenaar van een fietsenwinkel en tankstation

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.