H.F.M. (Gonny) van Oudenallen

foto H.F.M. (Gonny) van Oudenallen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Amsterdamse, die in de korte tijd dat zij in de Kamer zat veel aandacht trok. Is eigenares van een reclamestudio in Amsterdam en zat voor de lokale partij Mokum Mobiel in de gemeenteraad. In 2003 was zij nummer acht op de LPF-kandidatenlijst, maar viel zij buiten de boot omdat Nawijn i met voorkeurstemmen werd gekozen. Kwam in juli 2006 alsnog in de Kamer. Vanwege een lokale affaire rond declaraties wilde de LPF-fractie haar niet in haar midden opnemen en werd zij onafhankelijk lid. Viel op door haar onbevangen en onconventionele optreden, maar ook omdat zij minister Hoogervorst i niet herkende tijdens het vragenuur.

fractie-Van Oudenallen (ex-LPF)
in de periode 2006: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Hillegonda Francisca Maria (Gonny)

Place and date of birth
Amsterdam, 31 January 1957

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1990 until 1993
 • Mokum Mobiel'99 (later Mokum Mobiel, Partij van de Burger), from 1993 until 2006 (lokale partij in Amsterdam)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), from 2003 until 2006
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from December 2006
 • Amsterdamse Juffers (lokale lijst, 2018)

National political party
fractie Groep-Van Oudenallen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 July 2006 until 30 November 2006

3.

Main functions and occupations

 • stewardess bij KLM en Martinair
 • producer en presentator diverse lokale radio- en tv-programma's (Surinaamse Omroep in Amsterdam)
 • eigenaar reclamestudio 'Dreams Come True' te Amsterdam, from 1987
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from April 1998 until 16 March 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 July 2006 until 30 November 2006
 • fractievoorzitter fractie Groep-Van Oudenallen (eenvrouwsfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 July 2006 until 30 November 2006

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/7)
 • lid Kunst- en Cultuurtafel, Koninklijke Industrieele Groote Club
 • eindredacteur A(msterdam) Nieuws

Previous (2/4)
 • lid bestuur Stichting "Art is all"
 • voorzitter Verkeersgroep Jordaan

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • voorzitter commissie financiën, personeel & organisatie, sport en havenaangelegenheden (gemeenteraad van Amsterdam), from 2001 until 2002
 • vicevoorzitter rekeningencommissie (gemeenteraad van Amsterdam), from 2002 until 2006

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Een door haar ingediend (en aangenomen) amendement op het belastingplan 2007 leidde tot een verhoging van een aantal van de in de Successiewet 1956 opgenomen vrijstellingen van successierecht voor verkrijgingen uit een nalatenschap door (achter)kleinkinderen en (over)grootouders
 • Maakte zich sterk voor de versnelde komst van een tweede zeesluis bij IJmuiden

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Op de zitting van de Kiesraad waarop de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2003 werd vastgesteld, tekende zij protest aan, omdat zij op de kandidatenlijst onder de naam 'Koster' was vermeld, terwijl zij bekend was onder de alias 'Van Oudenallen'. De Kiesraad had zelfstandig de formeel niet toegestane alias van de door het hoofdstembureau vastgestelde kandidatenlijst geschrapt. Het protest werd pas geuit, nadat de voorzitter van de Kiesraad herhaalde malen de mogelijkheid daartoe had geboden en inmiddels aan een volgend agendapunt was begonnen. Het werd daarom niet ontvankelijk verklaard. De voorzitter verwees haar naar de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Tweede Kamer. Mevrouw Van Oudenallen heeft laten weten zich niet in deze lezing te kunnen vinden.
 • Het door haar bij de Commissie voor de Geloofsbrieven van de Tweede Kamer ingediend bezwaar werd eveneens afgewezen, maar de Commissie sprak wel uit dat de Kiesraad een procedurele fout had gemaakt door de alias 'Van Oudenallen' te schrappen van de kandidatenlijst. Volgens de commissie was echter niet aangetoond dat daardoor nadeel was ontstaan voor de LPF.
 • In 2005 kwam zij in opspraak, nadat zij er - na een onderzoek door de gemeentelijke accountantsdienst - van was beschuldigd gemeentelijke subsidies voor fractieondersteuning (21.200 euro) te hebben gebruikt voor haar eigen bedrijf 'Studio Dreams Come True'. Ook andere uitgaven van haar partij konden niet (tijdig) worden verantwoord. Van Oudenallen zelf stelt dat dit alles het gevolg was van administratieve fouten en interne diefstal van boeken door een boze ex-werknemer. Een blunder was volgens haar ook dat het bestuur meende dat zij andere werkzaamheden en onkosten via haar reclamestudio voor de fractie (6 man sterk) mocht doen, buiten haar raadswerk om. De ten onrechte geïnde bedragen zijn terugbetaald. Bij deze affaire waren overigens ook andere fracties betrokken.

Anecdotes and citations
 • Heeft een opvallende rode haardos. Eén van haar eerste parlementaire activiteiten was het stellen van schriftelijke vragen over het gevaar van het veelvuldig gebruik van haarkleurmiddelen voor de volksgezondheid.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Mark van der Werf, "'Ik roep gewoon tien keer iets, dan is het toch één keer raak'. Niet lullen maar poetsen in de Kamer", AD, 7 oktober 2006

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.