Mr. H.P.A. (Hilbrand) Nawijn

foto Mr. H.P.A. (Hilbrand) Nawijn
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Spraakmakend populistisch politicus. Zoon van een burgemeester van ARP-huize en zelf op lokaal niveau actief in het CDA. Was als directeur Vreemdelingenzaken, directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en advocaat goed ingevoerd op het gebied van het asielbeleid en werd voor de LPF in het kabinet-Balkenende I i minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Deed in die functie soms omstreden uitspraken onder meer over de doodstraf. Zag in 2002 af van het lijsttrekkerschap van de LPF, maar werd met voorkeurstemmen tot Kamerlid gekozen. Trad ook in de Kamer vaak solistisch op, zocht contact met het Vlaams Belang en verliet de LPF. Had met een eigen lijst succes in de Zoetermeerse gemeentepolitiek, maar dong tevergeefs naar een Kamerzetel met zijn Partij voor Nederland.

LPF, fractie-Nawijn (ex-LPF)
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Hilbrand Pier Anne (Hilbrand)

2.

Personal data

Place and date of birth
Kampen, 8 August 1948

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1998 until 16 July 2002
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), from 16 July 2002 until 24 August 2004
 • Lijst Hilbrand Nawijn (plaatselijke lijst, gemeenteraadsverkiezingen Zoetermeer), from 2006
 • Partij voor Nederland, from 22 August 2006 until 26 November 2006
 • Nederland Lokaal (Statenverkiezingen Zuid-Holland, 2015)
 • FvD (Forum voor Democratie)
 • Code Oranje

National political party
 • fractie lid-Nawijn (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 June 2005 until 17 August 2006
 • fractie Groep-Nawijn (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 August 2006 until 12 September 2006 (samen met Gerard van As)
 • fractie lid-Nawijn (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 September 2006 until 30 November 2006

4.

Main functions and occupations

 • minister zonder portefeuille, minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, from 22 July 2002 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 30 November 2006
 • eigenaar juridisch en financieel-economisch adviesbureau "Nawijn Consultancy", from November 2006
 • advocaat, advocatenkantoor "Paardekooper" te Zoetermeer, from 21 February 2008 until 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorzitter Stichting van de Vrienden van het Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer, from 2014

Previous (2/9)
 • vicevoorzitter Stichting Exploitatie PWA Centrum Zoetermeer (Silverdome)
 • voorzitter Stichting Kidz Calling 4 Help (initiatiefnemer)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid Tijdelijke Commissie Onderzoek Zorguitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 June 2003 until 30 November 2006
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 August 2003 until 3 November 2005

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Interpelleerde op 9 maart 2006 minister Verdonk over de zaak-Kalou (versnelde asielprocedure voetballer) (29.543)
 • Door hem gestelde vragen over de Zembla-uitzending over Hirsi Ali waren de inleiding tot de affaire rond dit Kamerlid (KVR25599)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Besloot in september 2002 op basis van een ambtsbericht dat de situatie in Afghanistan zodanig was, dat het vertrekmoratorium voor asielzoekers uit dat land kon worden beëindigd.
 • Besloot in november 2002 op basis van een ambtsbericht dat de situatie in Centraal Irak zodanig was, dat het vertrekmoratorium voor asielzoekers uit dat gebied kon worden beëindigd. Er kwam wel een categorale bescherming voor asielzoekers geboren in Centraal-Irak.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/13)
 • Knoopte op 24 januari 2005 contacten aan met het Vlaams Belang van Dewinter en kondigde de oprichting van een nieuwe conservatieve partij aan
 • In juni 2005 besloten hij en Dewinter tot oprichting van een gezamenlijke denktank over onder andere verbetering van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Het feit dat deze samenwerking werd bezegeld in het huis van Pim Fortuyn leidde tot ontstemming bij de LPF en bij zijn fractiegenoten, die hem solistisch gedrag en schending van afspraken verweten. Dit leidde ertoe dat hij uit de fractie stapte.
 • Behaalde in maart 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zoetermeer met de door hem geleide Lijst Hilbrand Nawijn vijf zetels. Na herhaling van dit succes in 2010 kwam zijn partij in het college van Zoetermeer en ook in 2018 maakt de LHN weer deel uit van het college.

Private life
 • Na zijn vertrek uit de landelijke politiek trad hij met enig succes als karaoke-zanger op in amusementsprogramma's
 • Zijn vader was burgemeester van Blokzijl (1954-1968) en van Staphorst (1968-1978)

Campaign trail
 • Werd bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 gekozen met 21.209 voorkeurstemmen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.