Drs. J.J. (Joram) van Klaveren

foto Drs. J.J. (Joram) van Klaveren
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Uit Flevoland afkomstige politicus op de rechtervleugel. Als Tweede Kamerlid maakte hij van juni 2010 tot maart 2014 deel uit van de PVV-fractie. Na een breuk was hij enige tijd onafhankelijk lid en sinds 15 april 2014 vormde hij een fractie met Louis Bontes i. Hij was leraar en daarna medewerker van de PVV-Tweede Kamerfractie. Eerder was hij drie jaar gemeenteraadslid voor de VVD in Almere. Was woordvoerder op terreinen als integratie, defensie, justitie, sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking. Actief met initiatiefvoorstellen over onder meer een minarettenverbod, het recht op beledigen en het organisaren van een referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap.

PVV, fractie-Van Klaveren (ex-PVV), groep-Bontes/Van Klaveren (ex-PVV)
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Joram Jaron (Joram)

Place and date of birth
Amsterdam, 23 January 1979

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), until 21 March 2014
 • VNL (Voor Nederland), from June 2014 until July 2017

National political party
 • fractie lid-Van Klaveren (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 March 2014 until 15 April 2014
 • fractie-Bontes/Van Klaveren (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 April 2014 until 23 March 2017

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 23 March 2017
 • lid Provinciale Staten van Flevoland, from 24 March 2011 until 11 June 2014
 • fractievoorzitter fractie lid-Van Klaveren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 March 2014 until 15 April 2014
 • leraar (in opleiding), from 2014
 • senior policy advisor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), from December 2019
 • CEO Islam Experience Center, from March 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Anthony Janszoon Association, from April 2019

Previous (2/3)
 • commentator EO-radioprogramma 'Dit is de dag", from April 2017
 • vrijwilliger verzorgingstehuis "Polderburen"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers. Dit voorstel bleef onafgedaan. (34.308)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over het organiseren van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (34.423)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over het beëindigen van positieve discriminatie. Dit voorstel bleef onafgedaan. (34.521)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Verliet op 21 maart 2014 de PVV-Tweede Kamerfractie, omdat hij het oneens was met de in zijn ogen te linkse sociaaleconomische koers van de PVV en de confrontatie-politiek die hij als niet-effectief beschouwde. De Voorzitter deelde op 25 maart mee dat hij vanaf 22 maart geen deel meer uitmaakte van de PVV-fractie.

Private life
 • Bekeerde zich in 2019 tot de islam

9.

Publications

Publications
Arjan Visser, "'Ik ben mensen kwijtgeraakt, maar ik moest handelen naar mijn waarheid", Trouw, 19 mei 2019 (rubriek Tien Geboden)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.