Drs. J.J. (Joram) van Klaveren

foto Drs. J.J. (Joram) van Klaveren
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Uit Flevoland afkomstige politicus op de rechtervleugel. Als Tweede Kamerlid maakte hij van juni 2010 tot maart 2014 deel uit van de PVV-fractie. Na een breuk was hij enige tijd onafhankelijk lid en sinds 15 april 2014 vormde hij een fractie met Louis Bontes i. Hij was leraar en daarna medewerker van de PVV-Tweede Kamerfractie. Eerder was hij drie jaar gemeenteraadslid voor de VVD in Almere. Was woordvoerder op terreinen als integratie, defensie, justitie, sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking. Actief met initiatiefvoorstellen over onder meer een minarettenverbod, het recht op beledigen en het organisaren van een referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap.

PVV, fractie-Van Klaveren (ex-PVV), groep-Bontes/Van Klaveren (ex-PVV)
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Joram Jaron (Joram)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 23 January 1979

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), until 21 March 2014
 • VNL (Voor Nederland), from June 2014 until July 2017

National political party
 • fractie lid-Van Klaveren (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 March 2014 until 15 April 2014
 • fractie-Bontes/Van Klaveren (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 April 2014 until 23 March 2017

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 23 March 2017
 • fractievoorzitter fractie lid-Van Klaveren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 March 2014 until 15 April 2014
 • senior policy advisor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), from December 2019
 • CEO Islam Experience Center, from March 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • commentator EO-radioprogramma 'Dit is de dag", from April 2017
 • voorzitter Anthony Janszoon Association, from April 2019

Previous
 • vrijwilliger verzorgingstehuis "Polderburen"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over het organiseren van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (34.423)
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over het beëindigen van positieve discriminatie. Dit voorstel bleef onafgedaan. (34.521)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Verliet op 21 maart 2014 de PVV-Tweede Kamerfractie, omdat hij het oneens was met de in zijn ogen te linkse sociaaleconomische koers van de PVV en de confrontatie-politiek die hij als niet-effectief beschouwde. De Voorzitter deelde op 25 maart mee dat hij vanaf 22 maart geen deel meer uitmaakte van de PVV-fractie.

Private life
Bekeerde zich in 2019 tot de islam

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.