G.P. (Gerard) van As

foto G.P. (Gerard) van As
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Joviale vastgoedbemiddelaar die als Tweede Kamerlid een vooraanstaande rol speelde in de LPF en daarvan twee jaar fractievoorzitter was. Was in zijn woonplaats Alphen aan den Rijn wethouder voor de VVD, maar trad voortijdig af. In de eerste LPF-fractie één van de weinigen met bestuurlijke ervaring. Was enkele keren betrokken bij de machtstrijd in zijn partij. Verloor bij de opvolging van Herben i als fractievoorzitter van Wijnschenk i. Volgde hem echter in 2004 echter alsnog op. Toen de leden Herben in 2006 weer als aanvoerder kozen, stapte hij over naar de Groep-Nawijn. Richtte met Nawijn i de Partij voor Nederland i op, maar verliet na een conflict rond de kandidaatstelling korte tijd later die partij en de Kamer. Gebruikte soms weinig omfloerste taal. Werd in 2014 opnieuw wethouder in Alphen aan den Rijn.

LPF, fractie-Nawijn (ex-LPF)
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Gerard Pieter (Gerard)

Place and date of birth
Gouda, 12 November 1944

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from November 1976 until 9 December 2001
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), from 24 February 2002 until 16 August 2006
 • Partij voor Nederland, from 22 August 2006 until 11 September 2006
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from September 2006
 • Nieuw Elan, from 2010 (lokale partij)

National political party
groep-Nawijn (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 August 2006 until 12 September 2006

3.

Main functions and occupations

 • directeur "Van As Vastgoed" te Alphen aan den Rijn (zelfstandig vastgoedbemiddelaar en vastgoedadviseur), from 1996
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 12 September 2006
 • fractievoorzitter LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 October 2004 until 17 August 2006
 • lid gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, from 11 March 2010 until 1 January 2014 (voor Nieuw Elan)
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, wonen, projecten, juridische zaken (sinds 2018) en (2014-2018) economische zaken) van Alphen aan den Rijn, from 2 January 2014 (na fusie Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude)
 • lid gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, from 29 March 2018 until May 2018 (voor Nieuw Elan)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter EBDA Economic Development Board Alphen aan den Rijn
 • voorzitter Stuurgroep "De Oude Rijnzone"

Previous (2/8)
 • lid Economisch Overlegorgaan Rijnstreek Duin- en Bollenstreek
 • voorzitter Initiatiefgroep Startende Ondernemers

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling (gemeente Alphen aan den Rijn) (als wethouder)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 October 2002 until March 2003

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met financiën, volkshuisvesting, economische zaken en Antilliaanse zaken. Maakte ook deel uit van de commissies voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Werd in augustus 2002 bij de verkiezing van een nieuwe fractievoorzitter verslagen door Harry Wijnschenk.
 • In augustus 2006 stapte hij op als fractieleider, nadat het LPF-bestuur zich uitgesproken voor een hernieuwd fractieleiderschap van Mat Herben. Hij maakte daarna zijn overstap naar de Groep-Nawijn bekend, maar trok zich enige tijd later terug uit de politiek. Hij had zich eerder uitgesproken voor een voortzetting van de LPF als federatie van lokale partijen, zoals Leefbaar Rotterdam, onder de naam "Hart voor ...".
 • Nam twee maanden voor de verkiezingen ontslag als Tweede Kamerlid, omdat - zoals hij stelde - 'het mij onmogelijk is gemaakt om mijn werk als Kamerlid naar behoren uit te oefenen'

Private life
 • Een broer van hem was burgemeester van Dinxperlo en wethouder van Harmelen
 • Ooms van hem waren gemeentesecretaris van Gouda, wethouder van Oud-Beijerland

Anecdotes and citations
 • Zei in 2002 over LPF-fractieleider Wijnschenk: "Als die flapdrol nog één keer een fout maak, ruk ik zijn kop eraf."
 • Zei, toen in 2006 mogelijke steun van zijn fractie aan een derde kabinet-Balkenende aan de orde was, "We gaan niet voor Pietje Paardenlul het kabinet steunen."

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Trouw, "Nieuw in de Kamer", 17 augustus 2002
 • Nieuwe Revu, "Altijd lachen met Gerard van As", 20 oktober 2004
 • Het Financieele Dagblad, "Avonturier van de LPF", 9 april 2005
 • Algemeen Dagblad, "Interview: LPF als feniks herrijzen", 6 mei 2005
 • Guus Valk, "'Ik ben weg uit het wespennest. Gerard van As stopt als fractievoorzitter van de LPF en verlaat de partij", NRC Handelsblad, 17 augustus 2006

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.