Werkgroep: versoepel regels voor afsplitsers

Thursday, October 26 2023, 13:21

DEN HAAG (PDC i) - Van fracties afgesplitste Kamerleden moeten beter in staat worden gesteld hun werk te doen, zonder dat daarmee afsplitsen wordt aangemoedigd. Dat concludeert een werkgroep o.l.v. SGP'er Roelof Bisschop i die de sinds 2017 bestaande regels tegen het licht heeft gehouden,

Concreet gaat het om de volgende voorgestelde aanpassingen:

  • Afgesplitste leden moeten lid of plaatsvervangend lid kunnen worden van vaste commissies;
  • De plenaire spreektijd gaat naar 75 procent van die van een eenpersoonsfractie;
  • Bij de spreektijd in nota-overleggen is er geen afwijkende regel meer;
  • De financiële vergoeding wordt iets verhoogd.

Met name Pieter Omtzigt i had om de herijking gevraagd. De commissie voor de Werkwijze stelde daarom een werkgroep in. Het is aan het Presidium i om de voorstellen om te zetten in reglementswijzigingen.

Bron: rapport werkgroep, kamerdossier 36.456