Dr. R. (Roelof) Bisschop

foto Dr. R. (Roelof) Bisschop
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website SGP / Dirk Hol
Source: Parlement.com.

Roelof Bisschop (1956) was van 20 september 2012 tot 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor de SGP. Hij was daarvoor directeur van het Wartburg College, locatie Revius in Rotterdam. Eerder was hij onder meer leraar geschiedenis en sectordirecteur op een school. Hij had geruime tijd zitting in zowel de gemeenteraad van Veenendaal als in Provinciale Staten van Utrecht. In de Tweede Kamer hield de heer Bisschop zich bezig met onderwijs, cultuur en wetenschap, binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, politie, landbouw, wonen en Europese zaken.

SGP
in de periode 2012-2023: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Roelof (Roelof)

Place and date of birth
Staphorst, 30 November 1956

2.

Party/Movement

Party/Parties
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij)

3.

Main functions and occupations

 • sectordirecteur onderbouw h.a.v.o. en v.w.o., Prot.Chr. "Ichthus College" te Veenendaal, from 1998 until 2002
 • sectordirecteur bovenbouw h.a.v.o. en v.w.o., Prot.Chr. "Ichthus College" te Veenendaal, from 2002 until 2008
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 20 March 2003 until 11 March 2011
 • directeur locatie Revius, reformatorische scholengemeenschap "Wartburg College" te Rotterdam, from March 2008 until September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 6 December 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/7)
 • columnist Nederlands Dagblad, from 2019
 • columnist Reformatorisch Dagblad, from 2020

Previous (2/5)
 • lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede, from 1 January 2015 until 1 January 2023
 • lid visitatiecommissie ProDemos 2014, 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • voorzitter werkgroep regeling fractievorming (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 December 2015 until 7 December 2016
 • voorzitter werkgroep herijking positie afgesplitste Kamerleden (Tweedde Kamer der Staten-Generaal), from 1 June 2023 until 25 October 2023

Honorary positions (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling Vereniging Handreiking, from 1 January 2010
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Timotheos, from January 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Bracht in 2018 de initiatiefnota 'De lidstaten weer aan het roer!' uit over een bescheiden EU waarin de lidstaten de leiding hebben (34.884)
 • Diende in 2019 samen met Peter Kwint (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal. Het wetsvoorstel werd in 2021 aangenomen. (35.145)
 • Bracht in 2023 samen met René Peters (CDA) een initiatiefnota uit over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs (36.465)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn echtgenote is kraamverzorgster
 • Zijn grootvader van vaderszijde was gemeenteraadslid in Staphorst

9.

Publications

Publications
 • "Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van dr. Roelof Bisschop als lid van Provinciale Staten te Utrecht" (2011)
 • Ingrid Weel, "'Sociaal-christelijk erfgoed behouden, daar gaat het om'", Trouw, 2 januari 2013

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until March 10, 2021.