Tweede Kamerfracties gemiddeld steeds kleiner

Thursday, March 24 2022, 11:00

DEN HAAG (PDC i) - Het gemiddelde aantal Kamerleden in een fractie is in de afgelopen jaren flink gedaald. Sinds het vertrek van Nilüfer Gündoğan i uit de fractie van Volt i is het gemiddelde aantal Kamerleden in een fractie acht. Twintig jaar geleden telde een gemiddelde fractie nog zeventien Kamerleden.

Tot die tijd bleef het gemiddeld aantal Kamerleden per fractie lange tijd redelijk gelijk. Dit kwam voornamelijk door het langdurige succes van de grote traditonele partijen. De fusies tussen diverse partijen in deze periode droeg hier ook aan bij.

In de zittingsperiode 2012-2017 splitste zich het hoogste aantal Kamerleden af. Tien zetels wisselden van fractie en het aantal eenmansfracties was het einde van die periode gegroeid van elf naar zeventien.

Bron: PDC