Mr.Drs. A.H.J.W. (Anton) van Schijndel

foto Mr.Drs. A.H.J.W. (Anton) van Schijndel
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Op de rechtervleugel opererende liberaal die tussentijds Tweede Kamerlid voor de VVD i werd, maar daarmee later in conflict kwam. Al kort na zijn beëdiging werd hij na een tv-optreden op het matje geroepen door fractievoorzitter Van Aartsen i. Een jaar later zette diens opvolger Rutte i hem uit de fractie, omdat hij kritiek had geuit op de koers van de VVD en op het leiderschap van Rutte. Kort daarna vormde hij samen met Joost Eerdmans i een tweemansfractie en sloot hij zich aan bij Eén NL. Voor hij Kamerlid werd, was hij advocaat en adviseur bij Andersson Elffers Felix. Is nu opnieuw advocaat en sinds 2018 raadslid voor FVD in Amsterdam.

VVD, fractie-Van Schijndel (ex-VVD), groep-Eerdmans/Van Schijndel (ex-LPF, ex-VVD)
in de periode 2005-2006: lid Tweede Kamer

1.

First names

Antonius Hubertus Jan Willem (Anton)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 12 January 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1994 until September 2006
 • Eén NL, from September 2006
 • FVD (Forum voor Democratie), from 2017 until 9 April 2020

National political party
 • groep-Van Schijndel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 September 2006 until 25 September 2006
 • groep-Eerdmans/Van Schijndel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 September 2006 until 30 November 2006

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 August 2005 until 30 November 2006
 • advocaat, advocatenkantoor Van Schijndel te Amsterdam, from October 2013
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 29 March 2018 (was vanaf 9 april 2020 onafhankelijk lid, keerde later terug bij FVD)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • interviewer Hoeksteen Live (programma op SALTO TV)
 • bijzonder adviseur "Forte & Balance Holding" B.V., maatschappelijk verantwoord ondernemen agrosector en toerisme te Ceara, Brazilië

Previous
 • lid Universiteitsraad (JFAS/ASVA), Universtiteit van Amsterdam, from 1980 until 1981
 • lid Atlantische Commissie (nog in 2005)

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich vooral bezig met politie-aangelegenheden, criminaliteitsbestrijding en veiligheid

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Gaf in september 2005 het tv-programma 'Barend en Van Dorp' als zijn mening dat minister Donner moest opstappen vanwege diens verantwoordelijkheid voor fouten die het OM had gemaakt in de Schiedammer parkmoord. Na een gesprek met de fractieleiding stemde hij in het Kamerdebat hierover echter tegen een door de LPF ingediende motie van wantrouwen.
 • Werd op 6 september 2007 door fractievoorzitter Rutte uit de fractie gezet, nadat hij (onder meer in een ingezonden artikel in 'De Volkskrant') kritiek had geuit op het verkiezingsprogramma en op Rutte. Zo vond hij dat er te weinig aandacht was voor het vreemdelingenbeleid en voor integratie en was hij ontevreden over de Europa-paragraaf. Hij vond dat in het programma moest worden opgenomen dat Turkije geen lid mocht worden van de EU. Rutte stelde hem voor de keuze zich 100 procent achter de VVD te scharen of zijn zetel ter beschikking te stellen. Toen hij weigerde een keuze te maken, zette Rutte hem uit de fractie. Hij stond op nummer 35 van de kandidatenlijst, maar werd van de lijst verwijderd.
 • Werd in april 2020 uit de FVD-gemeenteraadsfractie gezet vanwege een geschil met zijn twee fractiegenoten over de bestrijding van corona in Amsterdam. Hij vond dat er in de fractie sprake was van kadaverdiscipline. Na het vertrek van Annabel Nanninga keerde hij in december 2020 terug bij FVD.

Campaign trail
 • Was zevende op kandidatenlijst van Eén NL bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 en werd niet herkozen
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.