J.J. (Jozias) van Aartsen

foto J.J. (Jozias) van Aartsen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

VVD-politicus, maar zoon van een Haagse ARP-bestuurder en minister. Begon zijn loopbaan bij de VVD-Tweede Kamerfractie, onder meer als ambtelijk secretaris, en was daarna directeur van de Telders-stichting en medewerker van minister Wiegel i. Na secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken te zijn geweest, werd hij minister van Landbouw in het kabinet-Kok I i. Startte een grootschalige saneringsoperatie in de varkenshouderij. Minister van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok i. Werd in 2002 Kamerlid en in 2003 fractievoorzitter van de VVD. Mocht zich echter niet politieke leider noemen en stapte na de verloren raadsverkiezingen van 2006 op. Stond als burgemeester van Den Haag (2008-2017) goed aangeschreven bij de bevolking. Was in 2017 waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe en van december 2017 tot juli 2018 waarnemend burgemeester van Amsterdam.

VVD
in de periode 1978-2018: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, directeur wetenschappelijk instituut partij, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van 's-Gravenhage, secretaris-generaal

1.

Personal data

Surnames
Jozias Johannes (Jozias)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 25 December 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • ambtelijk secretaris VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from May 1971 until 15 November 1974
 • directeur Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, wetenschappelijk bureau VVD, from 15 November 1974 until 1 June 1979
 • chef Bureau van de secretaris-generaal, ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1 June 1979 until 1 April 1983
 • plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1 April 1983 until 1 October 1985
 • secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1 October 1985 until 22 August 1994
 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, from 22 August 1994 until 3 August 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 3 August 1998
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 November 2006
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 May 2003 until 8 March 2006
 • burgemeester van 's-Gravenhage, from 27 March 2008 until 1 March 2017
 • waarnemend Commissaris van de Koning in Drenthe, from 19 April 2017 until 1 December 2017
 • waarnemend burgemeester van Amsterdam, from 4 December 2017 until 12 July 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • onderzoeker informatielek Schiekadeblok-zaak, from February 2019 (samen met prof. Wim Voermans)
 • voorzitter bestuur Verzetsmuseum Amsterdam, from January 2020

Previous (2/25)
 • lid Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, from 5 July 2011 until 19 January 2016
 • voorzitter Adviesraad Nederland-Ruslandjaar 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 April 2006 until 30 November 2006

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in de periode 2002-2003 buitenland-woordvoerder van zijn fractie
 • Was in 2003 woordvoerder van zijn fractie in het debat over de affaire-Margarita

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/14)
 • Was in augustus 2001 samen met minister De Grave verantwoordelijk voor het besluit om in NAVO-verband Nederlandse militairen naar Macedonië te sturen in het kader van een vredesoperatie (22.181)
 • Was in oktober 2001 samen met minister De Grave verantwoordelijk voor het besluit militaire steun in te zetten in de strijd in Afghanistan. Nederland leverde 1400 militairen voor de strijd tegen het Taliban-regime. (27.925)
 • Was in december 2001 samen met minister De Grave verantwoordelijk voor het besluit om in VN-verband troepen te zenden naar Afghanistan (27.925)

Legislative activities as minister (3/14)
 • Bracht in 2001 samen met minister Korthals een wet tot stand ter goedkeuring van het op 17 juli 1998 totstandgekomen Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (27.484)
 • Bracht in 2001 een rijkswet tot stand ter Goedkeuring van het op 2 maart 2000 te Oranjestad (Aruba) tot stand gekomen Verdrag inzake samenwerking met de Verenigde Staten betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht (27.229)
 • Bracht in 2001 samen met minister Korthals wetten tot stand ter uitvoering van verdragen over bestrijding van terroristische bomaanslagen en van financiering van terrorisme.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • In oktober 2001 ontstond er enige spanning met minister-president Kok over de coördinatie van het buitenlands beleid. Van Aartsen meldde dat hij Kok had geïnformeerd dat niet Pronk maar Lubbers door de VN werd genoemd als kandidaat voor de post van Hoge Commissaris van de Vluchtelingen, terwijl Kok ontkende dat hij hiervan in kennis was gesteld. Tijdens een Kamerdebat verklaarde Kok dat de melding van Van Aartsen terloops was gedaan tijdens een gesprek over vele onderwerpen en dat de melding hem blijkbaar ontgaan was. Kok had eerder zelf meegedeeld dat hij op verzoek van de secretaris-generaal van de VN had gezwegen over de kandidatuur van Lubbers.
 • Werd op 15 mei 2003 als (beoogde) fractievoorzitter van de VVD gekozen, als opvolger van Gerrit Zalm (toen beoogd minister van Financiën)
 • Na de verkiezingsnederlaag van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 trad hij, na overleg met Mark Rutte, Uri Rosenthal en Jan van Zanen, af als fractievoorzitter.

Private life
 • Op 1 april 2004 reed een verwarde vrouw in Den Haag met haar auto op hem en zijn persvoorlichter in, waarbij de laatste lichtgewond raakte. De vrouw werd later tot t.b.s. met dwangverpleging veroordeeld.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Koen Greven en Kees van der Malen, "Jozias van Aartsen, minister van afstand", NRC Handelsblad, 24 november 1997
 • J.M. Bik, "Schoktherapeut in een mooi Haags streepjespak. Jozias van Aartsen, van Haags zondagskind tot geslagen minister", NRC Handelsblad, 4 september 2000
 • Raymond van den Boogaard, "Praktisch ingestelde, redelijke eigenzinnige VVD'er", NRC Handelsblad, 15 september 2003
 • Paul van der Zwan, "'Stijfkoppig en intuïtief'. Portret Jozias van Aartsen", VNG Magazine, 7 maart 2008
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Roel Bekker, "Jozias van Aartsen", in: "Marathonlopers rond het Binnenhof. Topambtenaren bij het rijk 1970-2010" (2012), 57

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.