Drs. P.E. (Pieter) Heerma

foto Drs. P.E. (Pieter) Heerma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website CDA.nl
Source: Parlement.com.

Pieter Heerma (1977) was van 20 september 2012 tot 6 december 2023 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA i en was van 10 januari 2022 tot 5 september 2023 fractievoorzitter. Hij was dit eerder van 21 mei 2019 tot 18 maart 2021. De heer Heerma was persvoorlichter van de CDA-fractie en manager bij een zorgverzekeraar. In de Tweede Kamer was hij onder meer woordvoerder sociale zaken (arbeidsmarkt, kinderopvang en zzp), wonen en integratiebeleid. Hij was in 2017-2019 secretaris van de CDA-fractie. Hij is een zoon van oud-CDA-politicus Enneüs Heerma i.

CDA
in de periode 2012-2023: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Pieter Enneüs (Pieter)

Place and date of birth
Amsterdam, 5 August 1977

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • woordvoerder BZK, justitie, sociaal-economische en financiële zaken, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2002 until 2007
 • hoofd voorlichting CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2007 until 2011
 • hoofd corporate communicatie, zorgverzekeringsmaatschappij "De Friesland", from 2011 until 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 6 December 2023
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 May 2019 until 18 March 2021
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 January 2022 until 5 September 2023
 • voorzitter bestuur Huurcommissie, from 1 June 2024 (0,4 fte)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous
 • lid bestuur Stichting Machiavelli, from 8 October 2012 until 28 May 2019

Derived functions
lid tijdelijke commissie Onderzoek Breed welvaartsbegrip (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 6 October 2015 until 21 February 2017

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Nam in 2015 van Eddy van Hijum de medeverdediging over (samen met Linda Voortman, GroenLinks) van een initiatiefwetsvoorstel om de mogelijkheden voor flexibel werken uit te breiden. Werknemers kunnen bij hun werkgever ook een verzoek doen om de arbeidplaats aan te passen. De termijnen voor indiening en beslissing over zo'n verzoek worden verkort. Het voorstel werd in 2015 aanvaard en de wet verscheen in Staatsblad 2015, nr. 245. (32.889)
 • Diende in 2016 samen met Carola Schouten (CU) een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid een breed wettelijke moratorium in te stellen in het kader van schuldhulpverlening. Dit voorstel verviel in 2024. (34.450)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2017 secondant van fractievoorzitter Sybrand Buma
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2021 secondant van fractievoorzitter Wopke Hoekstra

Private life
 • Was in zijn jeugd een succesvol judoka

9.

Publications

Publications
 • Tobias den Hertog en Laurens Kok, "'Heerlijke reus' waakt over CDA", Algemeen Dagblad, 12 april 2017
 • Emilie van Outeren, "De Grote Vriendelijke Reus van het CDA", NRC Handelsblad, 17 juli 2017
 • Marno de Boer en Jelle Brandsma, "'De kracht van het midden is terug'", Trouw, 6 en 7 juli 2019

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.