Meer samenwerking tussen regionale media

Source: P.E. (Pieter) Heerma i, published on Monday, November 16 2015.

De PvdA en het CDA willen dat regionale media meer mogelijkheden krijgen om samen te werken. Steeds meer regionale media staan onder druk. “Minder lokale pers betekent ook minder controle op de lokale democratie” aldus PvdA Kamerlid Mohammed Mohandis. “Als de lokale krant intensiever met de lokale omroep mag gaan samenwerken kunnen ze elkaar versterken”. "De verschraling van het regionale en lokale media landschap is bovendien slecht voor de leefbaarheid en sterke regionale media zijn van groot belang voor de regionale cultuur en identiteit", vult CDA Kamerlid Pieter Heerma aan.

Samenwerkingsverbanden tussen lokale media lopen in de praktijk vaak tegen juridische en praktische bezwaren aan. Heerma: "De samenwerking tussen in de regio gewortelde publieke en private media loopt te vaak vast en dat is voor de toekomst van regionale journalistiek zeer onwenselijk". De partijen willen daarom dat deze drempels in kaart worden gebracht en worden weggenomen, zodat de regionale journalistiek een impuls kan krijgen. Mohandis: “We mogen niet stil zitten terwijl de regionale omroep en krant te maken hebben met steeds minder jonge kijkers en lezers. Samen sta je sterker, ook als regionale media.