CDA: behoud sterke positie regionale omroepen

Source: P.E. (Pieter) Heerma i, published on Thursday, October 8 2015.

Deze week behandelt de Tweede Kamer de nieuwe mediawet van staatssecretaris Dekker. Naast veranderingen voor de landelijke publieke omroep betekent dit wetsvoorstel ook een grote hervorming voor de regionale omroepen.

In dit kader heeft de staatssecretaris het voorstel van de regionale omroepen om meer samen te werken voor een slagvaardiger regionale omroep positief ontvangen. CDA woordvoerder Pieter Heerma is tevreden dat Dekker deze plannen, die uit de omroepen zelf zijn gekomen, heeft omarmd. "Samenwerking tussen de regionale omroepen en binnen de regio is veel beter dan het oorspronkelijke plan om de regionale publieke omroep op te laten slokken door de NPO in Hilversum", aldus Heerma.

Wel benadrukt de CDA’er dat bij verdere uitwerking van de plannen in een volgend wetsvoorstel het van cruciaal belang is dat de positie van de huidige omroepen verbonden blijft aan het Provinciaal uitzendgebied.

Daarnaast is verankering in de regio én de aanbodkanalen van de regionale omroepen ook iets dat in de toekomst geborgd moeten blijven. Heerma: “De regionale eigenheid en de sterke eigen positie van de regionale omroepen is van cruciaal belang voor zowel de controle functie op de regionale en lokale politiek, als ook voor de regionale journalistiek en regionale cultuur en identiteit. Daarom zal de positie van de regionale omroepen stevig verankerd moeten worden”. Het CDA zal daartoe tijdens het debat deze week voorstellen doen.