Mr. R.A. (Roland) van Vliet

foto Mr. R.A. (Roland) van Vliet
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Limburger, die in de Tweede Kamer na vier jaar deel te hebben uitgemaakt van de PVV-fractie drie jaar als eenling opereerde. Had in 2012 de leiding van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties i en leidde later een commissie die zich bezighield met parlementaire benoemingen. Hij is van huis uit bedrijfsfiscalist en was in 2011 Statenlid in Limburg. Was aanvankelijk woordvoerder belastingen en sociale zaken. Na zijn vertrek uit de PVV vooral actief als commissievoorzitter. Werd in de Kamer algemeen als een sympathieke, goedmoedige collega gezien, die met krachtig stemgeluid weliswaar fel kon debatteren, maar daarbij ook de nodige humor gebruikte.

PVV, fractie-Van Vliet (ex-PVV)
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Rudolf Aleida (Roland)

Place and date of birth
Susteren, 25 November 1969

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), until 20 March 2014
 • partijloos
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1 June 2015 (lidmaatschap inmiddels beëindigd)

National political party
fractie lid-Van Vliet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 March 2014 until 23 March 2017

3.

Main functions and occupations

 • tax manager "Paccar Europe", N.V. DAF Trucks, from January 2010 until June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 23 March 2017
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 10 March 2011 until 6 July 2011
 • fractievoorzitter fractie lid-Van Vliet, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 March 2014 until 23 March 2017
 • juridisch medewerker bij "Adelmeijer Hoyng Advocaten" te Maatstricht/Roermond, from June 2018 until 1 November 2018
 • belastingadviseur/fiscalist Belastingdienst, from 1 November 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Current
 • lid Rekenkamercommissie Nederweert, from February 2017
 • strategisch adviseur volkshuisvesting, Woondroom Consulting, from February 2017

Derived functions (2/4)
 • voorzitter parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 16 April 2013 until 21 April 2015
 • voorzitter werkgroep Benoemingen en Voordrachten van de Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 November 2015 until 23 March 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over een verbod op een toeslag voor het gebruik van betaalkaarten. Dit voorstel bleef onafgedaan. (34.291)
 • Diende in 2016 namens de werkgroep Benoemingen en voordrachten een initiatiefwetsvoorstel in over de aanbevelingslijsten voor de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad en over de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman (34.625)
 • Diende in 2017 samen met Ronald van Raak (SP), Roald van der Linde (VVD), Wouter Koolmees (D66), Roos Vermeij (PvdA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van die wet (34.683)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • In 2014 waren er geruchten dat hij contact had gezocht met fractievoorzitter Halbe Zijlstra over een overstap naar de VVD
 • Verliet op 20 maart 2014 de PVV-Tweede Kamerfractie naar aanleiding van uitspraken van Geert Wilders over Nederlandse Marokkanen op een bijeenkomst na de gemeenteraadsverkiezing in Den Haag. De Voorzitter deelde op 25 maart mee, dat hij vanaf 21 maart geen deel meer uitmaakte van de PVV-fractie.
 • Aan het slot van het debat in december 2014 over het rapport van de onder zijn leiding uitgevoerde parlementaire enquête naar woningbouwcorporaties sprak de Tweede Kamer via een motie unaniem waardering uit voor het werk van de commissie

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
Tom-Jan Meeus, "'Ik zou me prima in de VVD thuis voelen'", NRC Weekend, 22 en 23 december 2012

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.