F.M. (Femke Merel) van Kooten-Arissen LLB

foto F.M. (Femke Merel) van Kooten-Arissen LLB
Fotograaf: Kevin Bergenhenegouwen / PDC
Source: Parlement.com.

Femke Merel van Kooten-Arissen (1983) was van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021 Tweede Kamerlid. Tot 16 juli 2019 maakte zij deel uit van de Tweede Kamerfractie van de PvdD. Daarna was zij onafhankelijk lid. In 2020 werd zij lid van 50PLUS en in de periode mei-augustus 2020 vormde zij een groep met Henk Krol i. Mevrouw Van Kooten was medewerker van de PvdD-raadsfractie in de gemeente Utrecht en fracties van de PvdD in Eerste en Tweede Kamer en Haagse gemeenteraad. Zij was Statenlid in Utrecht. In de Tweede Kamer hield zij zich als lid van de PvdD-fractie behalve met dierenwelzijn en natuur bezig met binnenlandse zaken (met name privacy en democratische vernieuwing), justitie, defensie,volksgezondheid en emancipatie (met name vrouwen-, kinder- en LHBTIQ+-rechten). Was in maart 2021 lijsttrekker van Splinter.

PvdD, lid-Van Kooten-Arissen (ex-PvdD), Groep-Krol/Van Kooten
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Femke Merel (Femke Merel)

2.

Personal data

Place and date of birth
Huizen (N.H.), 9 November 1983

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Partij voor de Dieren, from 2003 until 16 July 2019 (geroyeerd)
 • partijloos, from 16 July 2019 until December 2019
 • 50PLUS, from 1 January 2020 until 3 May 2020 (meldde zich in december 2019 aan)
 • Partij voor de Toekomst, from 3 May 2020 until August 2020
 • partijloos, from August 2020 until December 2020
 • Splinter, from 21 December 2020

National political party
 • Groep-Lid Van Kooten-Arissen, from 16 July 2019 until 6 May 2020
 • Groep-Krol/Van Kooten, from 6 May 2020 until 8 August 2020
 • Groep-Lid Van Kooten-Arissen, from 8 August 2020 until 31 March 2021

4.

Main functions and occupations

 • medewerker fractie Partij voor de Dieren, gemeenteraad van 's-Gravenhage, from February 2017 until March 2017
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 26 March 2015 until 4 February 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 15 October 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 February 2019 until 31 March 2021
 • fractievoorzitter, Groep Lid Van Kooten-Arissen (vKA), Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 July 2019 until 3 May 2020
 • fractievoorzitter, Groep Lid Van Kooten-Arissen (vKA), Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 August 2020 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Derived functions
 • lid parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 2020 until 31 March 2021
 • lid parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 February 2021 until 31 March 2021

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Werd in 2019 medeverdediger van een door Linda Voortman (GL) en Attje Kuiken (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het in de Vreemdelingenwet verankeren van het belang van het kind (34.541)
 • Diende in maart 2020 met anderen een motie in waarin de de regering werd verzocht de mogelijkheid te onderzoeken om de zorgverleners van wie extra inzet werd gevraagd in de bestrijding van het Een coronavirus, als blijk van waardering, een bonus toe te kennen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Verliet op 16 juli 2019 uit onvrede over de koers van de partij de fractie van de Partij voor de Dieren, om verder te gaan als onafhankelijk Kamerlid. Zij wilde de PvdD-verkiezingsbelofte nakomen door behalve voor dieren nadrukkelijk op te komen voor de zwakkere mensen in de samenleving, maar voelde zich daarin steeds meer geblokkeerd. Na haar stap om zich af te splitsen van de PvdD-fractie en door te gaan als onafhankelijk Kamerlid werd zij als partijlid geroyeerd. Van Kooten gaf kort na haar afsplitsing openheid over de werkcultuur en -druk binnen de fractie die naar haar zeggen zorgde voor een angstcultuur onder medewerkers.
 • Maakte op 5 februari 2020 bekend dat zij partijlid was geworden van 50PLUS en kondigde aan te solliciteren naar een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. In mei 2020 sloot zij zich aan bij de nieuwe Partij voor de Toekomst, maar daarmee brak zij drie maanden later.

Private life
Woonde in haar jeugd in Huizen en de Alblasserwaard

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.