75 jaar VVD

Source: Parlement.com.

PDC, januari 2023

 
 VVD-logo

De VVD i werd op 24 januari 1948 opgericht en bestaat nu dus 75 jaar. Al direct in 1948 werd de VVD regeringspartij, maar daarna volgde - tijdens de rooms-rode coalitie - een periode van oppositie. Vanaf 1959 was de VVD wel geregeld regeringspartij. Tot 1994 was dit vooral in combinatie met de christendemocraten en daarna acht jaar samen met PvdA i en D66 i.

In 2002 werd de coalitie met het CDA i hersteld. De VVD zat na 2002 in de kabinetten-Balkenende I, II en het overgangskabinet-Balkenende III. De VVD maakte geen deel uit van het kabinet-Balkenende IV.

In 2010 werd Mark Rutte i de eerste liberale premier sinds 1918. De VVD vormde samen met het CDA het kabinet-Rutte I i. De PVV was gedoogpartner. Dit kabinet viel in 2012, waarna er een coalitie van VVD en PvdA (kabinet-Rutte II i) kwam. Momenteel zit de VVD samen met het CDA, D66 en de ChristenUnie in het kabinet-Rutte IV i, dat dezelfde politieke samenstelling heeft als Rutte III i (2017-2022).

  • De VVD en sociaaleconomische vraagstukken

    De VVD i is mede bouwer geweest van de sociale verzorgingsstaat zoals die na 1945 is ontstaan. Wel is de partij altijd voorstander van een grote eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Daarom streeft zij naar lagere overheidsuitgaven en een kleinere rol voor de staat dan bijvoorbeeld de PvdA i.

  • De VVD en het buitenlands beleid

    De VVD i is van oudsher sterk Atlantisch (of anders gesteld op de Verenigde Staten) georiënteerd. Ten tijde van de Koude Oorlog was de partij de krachtigste verdediger van het Noord-Atlantisch bondgenootschap en van een sterke defensie. De VVD is voorstander van verdediging van de internationale rechtsorde en steunde steeds inzet van Nederlandse militairen in VN- of NAVO-verband.

1.

Politieke leiders van de VVD

Bij de VVD was de politiek leider vaak de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Dat gold voor:

VVD-ministers die politiek leider bleven, waren Edzo Toxopeus i in de periode 1963-1965 en Hans Wiegel i in de periode 1977-1981. Toxopeus keerde na zijn ministerschap in 1965 terug naar de Tweede Kamer en werd opnieuw fractievoorzitter, als opvolger van Geertsema i.

In de periode 2003-2006 werd Jozias van Aartsen i 'politiek aanvoerder' genoemd. Daarmee werd aangegeven dat zijn leiderschap niet onomstreden was. Nadat hij terugtrad als fractievoorzitter vond een lijsttrekkersverkiezing plaats.

Mark Rutte i versloeg daarin Rita Verdonk i. Na zijn verkiezing gold hij als de politiek leider en dat bleef hij ook toen hij 2010 minister-president werd.

2.

Markante VVD'ers

 

Meer over