Mr. E.H. (Edzo) Toxopeus

foto Mr. E.H. (Edzo) Toxopeus
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

In de periode 1963-1969 de gezaghebbende leider van de VVD als opvolger van Oud i. Welsprekende, hoffelijke en aimabele zoon van een lutherse dominee. Aanvankelijk advocaat in Breda. Werd al na drie jaar in de Kamer minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Quay i. Befaamd om de Toxopeusronde (loonsverhoging voor ambtenaren) die hij als minister begin jaren zestig doorvoerde. Voerde tevens de vrije zaterdag en het welvaartvaste pensioen voor ambtenaren in. Na zijn ministerschap in het kabinet-Marijnen i teruggekeerd in de Tweede Kamer als fractievoorzitter. Werd in 1969 Commissaris van de Koningin in Groningen en daarna staatsraad en minister van staat.

VVD
in de periode 1956-1988: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, lid Raad van State, Commissaris van de Koning(in), politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Edzo Hendrik (Edzo)

Place and date of birth
Amersfoort, 19 February 1918

Place and date of death
Oegstgeest, 23 August 2009

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 1946 until 28 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 28 January 1948

3.

Main functions and occupations

 • advocaat, advocatenkantoor te Breda, from 1945 until 1947
 • advocaat te Breda, from 1947 until 19 May 1959 (zelfstandig)
 • lid gemeenteraad van Breda, from 6 September 1949 until 19 May 1959
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 19 May 1959
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 19 May 1959 until 14 April 1965
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1963 until 24 July 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 1963 until 24 July 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1965 until 1 November 1969
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 March 1966 until 1 October 1969
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, from 16 February 1970 until 1 November 1980 (benoemd bij K.B. van 30 september 1969)
 • lid Raad van State, from 1 November 1980 until 1 March 1988 (benoemd bij K.B. van 20 juni 1980)

Formal job title
 • minister van staat, from 22 January 1985 until 23 August 2009

Responsibilities as minister
 • Was van 1 september 1959 tot 1 mei 1963 tevens belast met de aangelegenheden betreffende Nederlands Nieuw-Guinea. Werd daarbij vanaf november 1959 bijgestaan door staatssecretaris Bot. (K.B. van 18 augustus 1959)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Stichting Aids Fonds, from 1 March 1988 until 1 September 1991
 • voorzitter Bezwaarschriftencommissie, CFV (Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting), from 1989 until 1997

Derived functions (2/3)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wijziging van de bedragen in de Grondwet inzake het inkomen van de Kroon (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 1968 until October 1968 (8683)
 • voorzitter afdeling Landbouw en Visserij (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich aanvankelijk in de Tweede Kamer bezig met volkshuisvestingszaken; sprak ook soms over onderwijs
 • Was in 1966 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over de herziening van het Reglement van Orde

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/13)
 • Trok in 1965 het in 1958 door minister Struycken ingediende wetsvoorstel over vorming van een gemeente Bijlmermeer in, nadat de meerderheid van de Tweede Kamer een door hem onaanvaardbaar verklaard amendement-Scheps had aangenomen dat gedeeltelijke overgang van de Bijlmermeer naar Amsterdam regelde (5.146)
 • Diende in 1965 de ontwerp-Algemene Burgerlijke Pensioenwet in. Dit voorstel werd door zijn opvolger in 1966 in het Staatsblad gebracht. (7.980)
 • Belangrijke benoemingen tijdens zijn ministerschap: Kortmann (KVP, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant), Fock (VVD, Commissaris van de Koningin in Groningen), Kranenburg (PvdA, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland), Gaarlandt (partijloos, Commissaris van de Koningin in Drenthe), Van Nispen tot Pannerden (KVP, Commissaris van de Koningin in Overijssel), Van Rooy (KVP, Commissaris van de Koningin in Limburg); Thomassen (PvdA, burgemeester van Rotterdam), Witte (KVP, burgemeester van Eindhoven); Beel (KVP, vicepresident van de Raad van State)

Legislative activities as minister (3/19)
 • Bracht in 1964 samen met minister Bogaers de Wet Openbaar Lichaam Rijnmond (Stb. 178) tot stand, die in het gebied rond Rotterdam voor 24 gemeenten een aparte (vierde) bestuurslaag in het leven riep met een eigen (gekozen) bestuur en bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en vervoer. De Rijnmondraad werd op 2 juni 1965 voor het eerst gekozen. Het wetsvoorstel was in 1962 door hem en minister Van Aartsen ingediend. (6.780)
 • Bracht in 1964 een wet tot stand tot samenvoeging van de gemeenten Bunnik, Odijk en Werkhoven en vorming van een nieuwe gemeente Bunnik
 • Bracht in 1965 een wet tot stand tot vereniging van de gemeenten Noordbroek en Zuidbroek en vorming van een nieuwe gemeente Oosterbroek

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Vormde in 1964 met zijn collega's Marijnen, Biesheuvel en Scholten het zgn. 'Irene-kwartet': de vier ministers die zich direct bezighielden met de perikelen rond het (voorgenomen) huwelijk van prinses Irene

Non-acceptance of political functions
 • minister van Buitenlandse Zaken, December 1977 (geweigerd)

9.

Publications

Publications
 • H.J.L. Vonhoff, "Mr. E.H. Toxopeus - Een Heer uit Breda", in: W.J.A. van den Berg e.a. (red.), "Kopstukken van de VVD. 16 Biografische schetsen" (1988), 51
 • Mark Kranenburg, "Liberaal met oog voor de verzorgingsstaat", NRC Handelsblad, 29 augustus 2009
 • Jan-Joost Lindner, "Toxopeus was effectieve politicus van het midden, ook in de VVD", De Volkskrant, 29 augustus 2009
 • H.J.L. Vonhoff, "De liberale trendsetter. Edzo Toxopeus (1918-2009)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010, 135

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.