Drs. Th.H. (Theo) Joekes

foto Drs. Th.H. (Theo) Joekes
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Begaafd, met veel gevoel voor Britse humor uitgeruste, VVD-politicus die hechtte aan een onafhankelijke opstelling. Zoon van een vooraanstaande VDB- en PvdA-politicus. Begon zijn loopbaan bij de BBC en was Londens correspondent van de NRC. Repatrieerde in 1959 om in Leiden rechten te studeren. In 1963 Tweede Kamerlid en in 1964 afgestudeerd. Financieel woordvoerder die in 1965 namens zijn fractie als eerste een tegenbegroting indiende. Kwam in 1984 door zijn opstelling in de RSV-enquêtecommissie i in conflict met de partijleiding. Wist in 1986 via voorkeurstemmen echter zijn zetel te behouden. Was de laatste periode in de Kamer vooral actief als commissievoorzitter en presidiumlid. Anglofiel en schrijver van detectives en gedichten. Leed in ernstige mate aan manische depressiviteit.

VVD
in de periode 1963-1989: lid Tweede Kamer

1.

First names

Theodoor Hendrik (Theo)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 1 September 1923

Place and date of death
's-Gravenhage, 16 March 1999

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from December 1959

4.

Main functions and occupations

 • medewerker CSWV (Centraal Sociaal Werkgevers Verbond), from 1958 until 1960
 • wetenschappelijk medewerker Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, from 1960 until September 1968
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 June 1963 until 14 September 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen "Van de Meeberg & Voorhoeve Public Relations", around February 1985 (nog in 1989)
 • columnist "Haagsche Courant" (na zijn Kamerlidmaatschap)

Derived functions (2/13)
 • tweede ondervoorzitter parlementaire enquêtecommissie RSV (Rijn-Schelde Verolme) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 March 1983 until 24 November 1987
 • voorzitter subcommissie overheid uit de parlementaire enquêtecommissie RSV (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1983 until 24 November 1987

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Speelde als tweede ondervoorzitter van de RSV-enquêtecommissie een belangrijke rol bij de verhoren
 • Hield zich zijn laatste periode als Tweede Kamerlid vooral bezig met zijn voorzitterschap van de commissie Financiën, met de werkzaamheden van het Presidium (onder personeelsbeleid) en met de werkwijze van de Kamer

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Werd op 19 februari 1980 door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 1000 gulden boete vanwege het aanzetten tot discriminatie. Hij had in maart 1978 na de gijzeling in het Provinciehuis in Assen de suggestie gedaan dat de regering bij een volgende actie alle Zuid-Molukse jongeren het land uit moest zetten. Daartegen was door het Inspraakorgaan Zuid-Molukkers een klacht ingediend.
 • Kwam vanwege het rapport van de RSV-enquêtecommissie waarin ernstige kritiek werd geuit op VVD-minister Van Aardenne in conflict met fractievoorzitter Nijpels
 • Trok zich in 1989 terug als kandidaat-Tweede Kamerlid, nadat hij wederom op een onverkiesbare plaats was gezet

Private life (3/5)
 • In februari 1972 was er sprake van dat hij financieel adviseur zou worden bij OGEM in Londen via de door hem opgerichte firma "Anglo-Continental Business Consultants". Hij was aanvankelijk van plan zijn Kamerlidmaatschap vanuit Londen voort te zetten, maar bedankte al wel voor het Kamerpresidium. Toen het VVD-bestuur bezwaren maakte, kondigde hij aan in juni 1972 te bedanken voor de Kamer (waarbij Arie Pais hem zou opvolgen). Uiteindelijk gingen noch de vestiging naar Londen noch het vertrek uit de Kamer door en voerde hij zijn zakelijke activiteiten vanuit een aan het Haagse Lange Voorhout gevestigd kantoor. Wel reisde hij in die tijd geregeld naar Londen.
 • In de periode maart-september 1973 op non actief vanwege psychische problemen (overspannenheid, manisch-depressief). Hij bracht een overname van een metaalbedrijf in Zevenaar, waarvan hij zei zelf medefirmant te zijn, in gevaar door vreemd gedrag en verzuimde zonder kennisgeving op 29 maart 1973 als voorzitter van een hoorzitting. De fractieleiding verplichte hem daarna professionele hulp te zoeken en ontnam hem het fractiesecretariaat.
 • Na zijn echtscheiding in 1973 logeerde hij enige tijd bij zijn fractiegenoot Portheine

Campaign trail
 • Werd in 1986, nadat hij op een onverkiesbare plaats was gezet, met 250.000 voorkeurstemmen alsnog gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.