Belangrijke liberale wetgeving

Source: Parlement.com.

PDC, januari 2018

In zijn 70-jarig bestaan heeft de VVD i, in samenwerking met andere partijen, belangrijke veranderingen doorgevoerd die een grote invloed hadden op de Nederlandse samenleving. Hieronder volgt een overzicht van een aantal van deze 'successen'.

Nieuwe Politiewet (2012)

Meer recentelijk bracht minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten i in het kabinet-Rutte I i de nieuwe Politiewet tot stand. Deze wet zorgde ervoor dat de 25 regiokorpsen één landelijk korps werden. Aan het hoofd van de organisatie staat één korpschef.

Zorgverzekeringswet (2005)

Onder kabinet-Balkenende II i, waarin de VVD een regering vormde met D66 en het CDA, werd de Zorgverzekeringswet aangenomen. In deze wet werd bepaald dat iedereen vanaf 1 januari 2006 een basisverzekering zou hebben. Een ander belangrijk onderdeel van de wet was dat iedereen vrije toegang kreeg tot noodzakelijke zorg. Door middel van de Wet op de zorgtoeslag werd een inkomensafhankelijke tegemoetkoming ingesteld, zodat burgers niet te veel van hun inkomen kwijt zouden zijn aan hun zorgverzekering. VVD'er Hans Hoogervorst i, destijds minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, was verantwoordelijk voor het invoeren van dit nieuwe zorgstelsel.

Euthanasie (2001)

Een ander succes van het kabinet-Kok II was de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Door deze wet was euthanasie niet langer strafbaar. Artsen moesten zich wel aan strenge eisen houden. De wet bevatte ook regels over besluitvorming met betrekking tot euthanasie bij minderjarigen. Deze revolutionaire wet werd in 2001 door onder andere de VVD aangenomen.

Privatisering energiesector (2000)

Een andere belangrijke verandering onder kabinet-Kok II was de privatisering van de energiesector. VVD'er Anne-Marie Jorritsma-Lebbink i bracht in 2000 de Gaswet en de Overgangswet elektriciteitsproductiesector tot stand. De Gaswet zorgde ervoor dat de gassector geleidelijk geliberaliseerd werd. Ook werden de levering en de in- en uitvoer van gas makkelijker gemaakt. De Overgangswet elektriciteitsproductiesector zorgde ervoor dat afgerekend werd met niet-marktconforme kosten binnen de elektriciteitsproductiesector.

Homohuwelijk (2000)

In 2000 werd onder kabinet-Kok II i bepaald dat mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen in Nederland. Daarnaast werd ook vastgelegd dat homostellen kinderen mogen adopteren. De VVD, die samen met D66 en de PvdA in dit kabinet zat, was een voorstander van het homohuwelijk. Kabinet-Kok II regeerde van 1998 tot 2002.

Winkeltijdenwet (1996)

Onder Kabinet-Kok I i van 1994 tot 1998, waarin de VVD samenwerkte met D66 i en de PvdA i, werd de Winkelsluitingswet vervangen door de Winkeltijdenwet. De Winkeltijdenwet zorgde ervoor dat ondernemers zelf de mogelijkheid kregen om hun openingstijden te bepalen. Wel moesten ze zich houden aan de verplichte sluiting tussen tien uur 's avonds en zes uur 's ochtends. Ook maakte deze wet het mogelijk voor ondernemers om op zon- en feestdagen open te zijn.

Privatisering PTT (1988)

Onder hetzelfde kabinet werd in 1988 de PTT geprivatiseerd. De PTT stond voor Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Tot 1988 was dit bedrijf in handen van de staat. VVD minister Neelie Kroes i was verantwoordelijk voor verzelfstandiging van de PTT. Later werd het nieuwe bedrijf KPN een beursgenoteerde onderneming. De privatiseringen zorgde voor grotere concurrentiemogelijkheden op het gebied van telecommunicatie en post.

Mediawet (1987)

Onder kabinet-Lubbers II i, waarin de VVD samenwerkte met het CDA, werd de nieuwe Mediawet aangenomen. In deze Mediawet werden een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. Zo kregen buitenlandse commerciële oproepen toegang tot de Nederlandse kabel, maar alleen als ze zich hielden aan de omroepreclameregels. Ook opende deze Mediawet de weg naar een duaal bestel met een publieke en commerciële omroep.

Tweefasenstructuur (1981)

Arie Pais i, VVD minister van Onderwijs en Wetenschappen, was verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de Wet tweefasenstructuur. Deze wet zorgde ervoor dat de duur van studieprogramma's in het wetenschappelijk onderwijs vier jaar werd en dat de inschrijvingsduur van studenten beperkt werd tot tot zes jaar. Verder gaf de wet studenten de mogelijkheid om in hun postdoctorale fase wetenschappelijk onderzoek te doen. Ook werden de mogelijkheden voor postacademisch onderwijs verbreed. Deze veranderingen werden doorgevoerd door kabinet-Van Agt I i dat regeerde van 1977 tot 1981, waarin de VVD samenwerkte met het CDA i.

 

Meer over