Dr. C. (Cees) Berkhouwer

foto Dr. C. (Cees) Berkhouwer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Advocaat uit Alkmaar en namens de VVD in de Tweede Kamer aanvankelijk justitie-woordvoerder. Werd vanaf 1967 als specialist op het gebied van buitenlandse zaken pleitbezorger van Europese samenwerking. Werd hét gezicht van zijn partij in Europa, onder andere doordat hij enige tijd voorzitter van het Europees Parlement was. Handig parlementariër die als hij zich niet had voorbereid op een debat als laatste spreker niet zonder enige bombarie een samenvatting gaf van wat zijn voorgangers hadden gezegd. Flamboyante zoon van een Noord-Hollandse zuurkoolhandelaar met als bijnaam 'Boerenkees', die, hoewel andere drank zijn voorkeur had, op tv reclame maakte voor melk.

VVD
in de periode 1956-1984: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement, voorzitter Europees Parlement

1.

Personal data

Surnames
Cornelis (Cees)

Place and date of birth
Alkmaar, 19 March 1919

Place and date of death
Alkmaar, 5 October 1992

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 1946 until 24 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 24 January 1948

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en procureur te Alkmaar, from 1942 until 1965
 • lid gemeenteraad van Alkmaar, from 6 September 1949 until 22 December 1961
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 4 September 1979
 • lid Europees Parlement, from 16 September 1963 until 12 July 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • voorzitter Europees Parlement, from 13 March 1973 until 11 March 1975
 • lid Europees Parlement, from 17 July 1979 until 24 July 1984 (rechtstreeks gekozen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Noordhollandse Kunstijsbaan te Alkmaar, around 1971
 • lid Raad van Commissarissen "Data Proces" B.V. te Amersfoort

Derived functions (2/11)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring Rijnverdragen/wijziging Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 July 1977 until 1 September 1979
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel tot Goedkeuring van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 April 1978 until September 1978

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Voerde in 1966 het woord bij het debat over de vrijlating van Lages
 • Voerde in 1972 het woord bij het debat over de vrijlating van de 'Drie van Breda'
 • Interpelleerde op 27 november 1974 namens de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken minister Van der Stoel over standrechtelijke executies van gewezen functionarissen in Ethiopië

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Kreeg landelijke bekendheid doordat hij meewerkte aan een t.v.-spotje voor het drinken van melk ("Ik drink melk, U ook?). Volgens de cabaretier Wim Kan trok hij daarbij een gezicht van opperste verbazing: "Wat drink ik nu toch weer?"
 • Kwam in juni 1983 enigszins in opspraak, omdat hij na een receptie van de Italiaanse boerenbonden een dure fles wijn zou hebben meegenomen. Hijzelf verklaarde dat de fles mocht worden meegenomen.
 • Werd in 1983 niet herkiesbaar gesteld voor het Europees Parlement vanwege zijn optreden in het openbaar.

Private life (3/4)
 • Won als jong jurist in 1949 een prijsvraag van de (Koninklijke) Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst over aansprakelijkheid van medici voor beroepsfouten
 • Huwde op zijn 24ste met een weduwe, die twee kinderen had
 • Zijn tweede echtgenote was een Française. Zij was vertaalster.

Anecdotes and citations
 • In zijn maidenspeech in december 1956, hij was toen 37 jaar, sprak hij nogal vrijpostig over 'mijn vriend' Gerbrandy. De oud-premier was toen 72 jaar.
 • Het verschil tussen een liberaal en een socialist karakteriseerde hij met de uitspraak: een liberaal vat de koe bij de horens, een socialist bij de uiers.

Campaign trail
 • Was in 1952 nummer 13 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

Pseudonyms and nicknames
 • "Boerenkees"
 • "Eurokees" (vanwege zijn pro-Europese opstelling)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H.J.L. Vonhoff, "Liberalen onder één dak" (1998), 86
 • F.A. Wijsenbeek, "C. Berkhouwer - Liberaal Europeaan uit Noord-Holland", in: W.J.A. van den Berg e.a. (red.), "Kopstukken van de VVD" (1988), 173
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Co Berkenbosch, "'Ik ga nu leven als God in Nederland'", De Telegraaf. 9 juni 1984
 • "Cornelis Berkhouwer (1919-1992); Vrijzinnig man", NRC Handelsblad, 5 oktober 1992
 • Ruud van Heese, "C. Berkhouwer 1919-1992", Trouw, 6 oktober 1992

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.