Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff

foto Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Liberale politicus uit Breda, die als Tweede Kamerlid snel aan gezag won en vervolgens staatssecretaris en minister werd en in 2017-2021 de VVD-Tweede Kamerfractie leidde. Werd in 2010 Tweede Kamerlid, na docent recht aan de Universiteit van Tilburg en Hogeschool InHolland en eigenaar van een adviesbureau te zijn geweest. Was tot 2013 tevens lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter van de VVD in Breda. Was van 20 maart 2015 tot 4 oktober 2017 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II i en daarna van 4 tot 26 oktober 2017 minister van Defensie. Als Kamerlid aanvankelijk woordvoerder justitie en Europese zaken. Goed debater, die vaak wat relativerend en nuchter zijn betogen opbouwde. Besloot in 2021 de politiek te verlaten en werd toen mede-eigenaar van een adviesbureau op strategisch gebied.

VVD
in de periode 2010-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Klaas Henricus Dominicus Maria (Klaas)

Place and date of birth
Soltau (Duitsland), 13 January 1981

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1998

3.

Main functions and occupations

 • docent recht, Hogeschool InHolland, from 2009 until June 2010
 • vennoot/zelfstandig adviseur (juridisch en ict/websites/social media), "Dijkhoff Advies Groep", from 2009 until 2010
 • lid gemeenteraad van Breda, from 11 March 2010 until 7 February 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 20 March 2015
 • staatssecretaris (belast met onder meer preventie, cybercrime, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen, rechtsbijstand, asiel en migratie) van Veiligheid en Justitie, from 20 March 2015 until 4 October 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021
 • minister van Defensie, from 4 October 2017 until 26 October 2017
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 2017 until 18 May 2021 (werd op 24 oktober gekozen)
 • mede-eigenaar Adviesbureau "Sue Behavioural", from March 2021 (gedragsinzicht, strategie en positionering)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met preventie (persoonsgerichte preventie en generieke preventie); reclassering; cybercrime/cybersecurity; Wet wapens en munitie; Justitieel jeugdbeleid (incl. internationale kindontvoering); adolescentenstrafrecht; juridische beroepen; rechtsbijstand; uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen; College bescherming persoonsgegevens; sanctiebeleid (o.a. TBS); adoptie; beleid 1F; auteursrecht; Dienst Justis; Dienst Justitiële Inrichtingen; Raad voor de Kinderbescherming; secretariaat Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; asiel; immigratie; Immigratie- en Naturalisatiedienst; grensbewaking i.r.t. vreemdelingenzaken; Rijkswet op het Nederlanderschap; regulering vestiging inwoners Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Erkenningscommissie Gedragsinterventies en kansspelen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • lid Raad van Commissarissen PSV (Philips Sport Vereniging), from 1 July 2021
 • presentator podcast "Dijkhoff en Segers", podcastplatform Podimo (met Gert-Jan Segers), from 26 May 2023

Previous (2/8)
 • lid uitvoerend comité IPU (Interparlementaire Unie), from October 2013 until March 2015
 • 'aanjager' voor doorontwikkeling regio Brainport Eindhoven, from October 2022 until April 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/7)
 • voorzitter ministeriële werkgroep vluchtelingenstroom, from August 2015 until October 2017
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 31 October 2017 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • In 2012-2014 onder meer woordvoerder cybersecurity, terrorisme en Voetbalwet
 • Bracht in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over het vergroten van de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken (Wet aanpak woonoverlast) (34.007)

Policy-making activities as minister
 • In 2017 verwierp de Eerste Kamer een door hem verdedigd wetsvoorstel om de termijn in de Wet op het Nederlanderschap waarop naturalisatie mogelijk is te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.852)

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 293) tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot stand ter implementatie van EU-richtlijnen over asielbeleid. Het wordt mogelijk asielzoekers af te wijzen wegens het niet-ontvankelijk verklaren, het (kennelijk) ongegrond verklaren of het niet in behandeling nemen van de aanvraag. Ook komt er een nieuwe manier van rechterlijke toetsing van asielaanvragen. Daarnaast worden de gronden waarop schorsende werking bij beroep in eerste aanleg kan worden onthouden, aangepast. (34.088)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 354) tot stand waardoor een in het buitenland onder dwang gesloten huwelijk met een minderjarige nietig kan worden verklaard (Wet tegengaan huwelijksdwang). Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.488)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 460) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot stand om het toezicht op voormalige tbs'ers en overige zeden- en geweldsdelinquenten na terugkeer in de maatschappij te verscherpen. Het wordt onder meer mogelijk om, indien nodig, levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten. Bij voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt het mogelijk om de proeftijd te verlengen. Voor tbs'ers van wie de tbs (definitief) is geëindigd en voor zware geweldsdelinquenten en zedendelinquenten van wie de gevangenisstraf is geëindigd, kan als voorwaarde worden opgelegd dat aan het gedrag moet worden gewerkt. Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.816)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • werd in 2015 uitgeroepen tot politicus van het jaar door de parlementaire pers
 • Werd in 2018 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag

Private life
 • Won in 2017 de televisiekennisquiz 'De slimste mens'

Pseudonyms and nicknames
"Klussen Klaas" (bijnaam vanwege zijn vele uiteenlopende functies)

9.

Publications

Publications
 • Nicole Besselink, "'Justitie is toch geen stageplek', Trouw, 21 maart 2015
 • Annemarie Kas, "Dijkhoff: een talent van de harde lijn", NRC Weekend, 21 en 22 maart 2015
 • Emilie van Outeren, "Minister worden? Oh, nou, da’s goed", NRC Weekend, 16 en 17 december 2017
 • Barbara Rijlaarsdam, "Meer dan die man van de proefbalonnen", NRC Weekend, 29 en 30 juni 2019

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.