Jihaddebat

Source: K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff i, published on Thursday, September 4 2014, 3:00.
Dijkhoff plenair
Bron: Blog Klaas Dijkhoff

Na een zomer vol schokkende beelden uit binnen- en buitenland vond in de eerste week na het zomerreces het debat over jihadisme in de Tweede Kamer plaats. Hieronder kunt u mijn inbreng teruglezen.

DREIGING

Onze vrijheid, onze waarden, onze manier van leven wordt bedreigd door jihadisten.

Rücksichtslos tegen joden, christenen, moslims, tegen iedere andersdenkende, tegen iedere vrijheidsminner. Hun doel is het einde van democratie en het einde van vrijheid.

We zien barbaren in de woestijn onschuldigen verkrachten en slachten. We zien shockerende ontvoeringen en onthoofdingen. We zien het pure kwaad over ons beeldscherm rollen. Dat kwaad is helaas ook dichtbij en onder ons.

Ik vind dat onbegrijpelijk. Je groeit op in een land met alle vrijheid en alle kansen. Je zit met je OV-kaart en boekentas in de bus naar school en dan denk je, kom, ik ga hier weg, ik ga naar Syrië een bus opblazen.

Als je ze tekeer ziet gaan in een Hollandse wijk, gif spuitend, joden verketterend en haat zaaiend. Als je ziet hoe sterk en onaantastbaar ze zich wanen. Hoe ze spugen in de bron van kansen en vrijheid die Nederland is. Dan voelt dat als een klap in het gezicht. Dan past alleen een resoluut antwoord. Dan moet de rechtsstaat zijn rug rechten en de vrijheid een vuist maken.

VRIJHEID

Vrijheid en democratie zijn voor de VVD niet onderhandelbaar. Ze vormen de kern van ons liberalisme, onze partij en ons Nederland.

Het zijn voor ons de hoogste waarden die we met hand en tand zullen verdedigen en beschermen. En ja, je hebt dan ook de vrijheid het daar niet mee eens te zijn. Maar je mag niet de vrijheid van een ander ontkennen en bedreigen. Je mag niet tegen onze vrijheid vechten. Dan plaats je je buiten onze samenleving en verspeel je een groot goed: het recht om Nederlander te zijn.

Geconfronteerd met dit soort dreigingen moeten we onder ogen zien dat we maatregelen moeten nemen die niet gemakkelijk zijn. Eigenlijk gaan we ervan uit dat mensen die in een vrije samenleving alle kansen krijgen die ook omarmen en niet proberen het fundament onder die vrijheid aan te vallen.

Maar met een bedreiging als deze moet Nederland laten zien dat we naast een groot hart en een vrije geest ook over een stevige ruggengraat en een granieten vuist beschikken.

Dan is het onze taak met maatregelen te komen die de risico’s verkleinen, de samenleving wapenen en ons Nederland genezen zonder dat we zelf onze vrijheden en waarden overbood kieperen.

AANPAK

In onze ogen voldoet het actieplan van het kabinet aan deze voorwaarden en biedt het een solide basis voor effectief optreden. Het toenemend aantal arrestaties van de laatste weken is een goed teken. De VVD kan zichzelf en de debatten tussen kamer en kabinet van de afgelopen anderhalf jaar goed herkennen in het actieplan.

In maart 2013 werd dit onderwerp zeer actueel. Het kwaad manifesteerde zich nog minder prominent op onze beeldschermen en in onze straten, maar het dreigingsbeeld werd wel verhoogd naar substantieel en Nederland leerde het begrip jihadreiziger kennen.

Tijdens een debat hierover anderhalf jaar geleden heb ik namens de VVD uiteengezet welke aanpak wij voor ons zien. Die aanpak rust op 5 pijlers.

De eerste pijler is: houd ze gematigd. Voorkom radicalisering. Voorkom dat het gif van jihadisme zich verspreidt.

De tweede pijler is: houd ze in de gaten. Zorg dat ze niet meer bij scholen, buurthuizen en jeugdhonken kunnen komen. Registreer wie sympathiseren met jihadistische clubs, bij demonstraties en online, pak ronselaars op.

De derde pijler is: houd ze hier. Als ze geradicaliseerd, gehard en geoefend terugkomen, dan is de dreiging nog groter.

De vierde pijler is: houd ze binnen. Gooi ze in de cel. Vervolgen en waar mogelijk het Nederlanderschap afpakken.

De vijfde pijler is: houd ze buiten. Sommigen zullen hun weg naar het slagveld toch vinden en zich aansluiten bij IS of een andere barbaarse terreurclub. Dan moeten we de verblijfsvergunning of nationaliteit afpakken en een inreisverbod instellen.

De VVD heeft dit kader ook meteen ingevuld met concrete voorstellen. En we hebben in de praktijk ook al veel van de aanpak gezien: Uitkeringen en studiefinanciering zijn stopgezet, financiële tegoeden zijn bevroren, paspoorten zijn vervallen verklaard, verblijfsrechten zijn ingetrokken, inreisverboden zijn opgelegd, ronselaars zijn op de huid gezeten, minderjarigen zijn voor vertrek bij de grens tegengehouden, onderzoeken en vervolgingen zijn ingesteld en de eerste veroordelingen hebben ook al plaatsgevonden.

En voor de VVD zeer belangrijk: het wetsvoorstel om de nationaliteit te kunnen intrekken kunnen we hier binnenkort behandelen.

Dus wie hier beweert dat er de afgelopen anderhalf jaar niets is gebeurd, doet alle AIVDspeurders, agenten, officieren van justitie, rechters, jeugdwerkers en ambtenaren zwaar tekort.

Een ander deel van onze voorstellen zien we nu in het actieplan terug, dat vinden wij een goede zaak. Het in stelling brengen van de terrorismewetten, bestuurlijke maatregelen tegen jihadisten, het intensief aanpakken van de online propagandastrijd. En het verder verruimen van de mogelijkheid om het Nederlanderschap af te nemen als iemand in vreemde krijgsdienst gaat bij een terroristische organisatie. Vechten tegen Nederland is het einde van het Nederlanderschap.

Want hoewel we nooit kunnen uitsluiten dat het ook in ons land een keer misgaat moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat de haat van de jihad een vaste plek veroverd in Nederland.