Delegatie naar de Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie (TAAL)

De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie is het parlementaire controleorgaan van de Nederlandse Taalunie en kan het Comité van Ministers aanspreken op het functioneren van de Taalunie.

De Nederlandse Taalunie is een sinds 1985 bestaande beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen, en sinds 2004 ook Suriname, samenwerken op het gebied van het Nederlands. De Taalunie richt haar activiteiten op een aantal domeinen: de Nederlandse taal als zodanig, het onderwijs in en van het Nederlands binnen en buiten het taalgebied, Nederlandse literatuur en lezen.

Griffier is Mw. F. Bakker-de Jong.