33852 NL - wetsvoorstel
Verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 januari 2014 ingediend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is enige bepalingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap te wijzigen ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap, en het doen van enige andere wijzigingen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 16 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(83 stuks)

2 29 januari 2014, memorie van toelichting, 33852 R2023, nr. 3    
Memorie van toelichting (herdruk)
 
2 29 januari 2014, koninklijke boodschap, 33852 R2023, nr. 1    
Koninklijke boodschap (herdruk)
 
2 29 januari 2014, voorstel van wet, 33852 R2023, nr. 2    
Voorstel van Rijkswet (herdruk)
 
2 29 januari 2014, koninklijke boodschap, 33852 R2023, nr. 1     KST338521N1
Koninklijke boodschap
 
2 29 januari 2014, voorstel van wet, 33852 R2023, nr. 2     KST338522N1
Voorstel van Rijkswet (herdruk)
 
2 29 januari 2014, memorie van toelichting, 33852 R2023, nr. 3     KST338523N1
Memorie van toelichting (herdruk)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.