Vragen over DDoS aanval rijksoverheid.nl

Source: K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff i, published on Wednesday, February 11 2015, 4:23.

Vragen van het lid Dijkhoff (VVD) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Rijksoverheid.nl was dupe van DDoS-aanval’

1

Bent u bekend met het bericht van de NOS ‘Rijksoverheid.nl was dupe van DDoS-aanval’?

2

Klopt het bericht dat rijksoverheid.nl en diverse andere websites plat werden gelegd door een DDoS-aanval? Is er meer bekend over de achtergrond van de aanval; was er sprake van ingekochte ‘pesterij’ om de sites plat te leggen of was dit een mogelijk rookgordijn om een hack of andere besmetting te verhullen?

3

In hoeverre behoren de getroffen websites tot de vitale infrastructuur? Is het essentieel dat websites als rijksoverheid.nl ten alle tijden beschikbaar zijn voor publiek? Of is het platleggen van de websites ‘slechts’ een hinderlijke overlast waar we eens in de zoveel tijd rekening mee moeten houden?

4

In hoeverre zou het bieden van een back-up in geval van een cyberaanval soelaas kunnen bieden aan het publiek? Wat zouden de kosten zijn van zo’n back-up en acht de regering die kosten proportioneel?

5

Binnen hoeveel tijd kon de overheid de burger informeren over de problemen op de websites en zijn hiervoor alternatieve kanalen beschikbaar?