Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels

foto Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels
bron: Fotobureau-Dijkstra
Source: Parlement.com.

VVD-politicus uit Bergen op Zoom, die een turbulente politieke loopbaan kende. Werd in 1982 door Wiegel als 32-jarige naar voren geschoven als zijn opvolger na nog slechts vijf jaar Kamerlid te zijn geweest. Behaalde vervolgens in 1982 een uitstekend verkiezingsresultaat, hetgeen resulteerde in de vorming van het kabinet-Lubbers/Van Aardenne i. Bedenker van het strategisch monisme, waarbij de band tussen fractie en ministers heel hecht was. Kreeg tijdens die kabinetsperiode te maken met diverse affaires en werd na de nederlaag van 1986 als leider vervangen. Werd in het tweede kabinet-Lubbers i wel minister van VROM en kreeg in die functie waardering voor zijn milieubeleid. Nadien bleef hij bestuurlijk actief onder meer als burgemeester van Breda, Commissaris van de Koningin in Friesland en bestuursvoorzitter van het ABP. Is als SER-lid hoofd uitvoering energieakkoord.

VVD
in de periode 1977-2008: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, Commissaris van de Koning(in), politiek leider

1.

First names

Eduardus Hermannus Theresia Maria (Ed)

2.

Personal data

Place and date of birth
Den Helder, 1 April 1950

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1968

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 14 July 1986
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 April 1982 until 9 July 1986
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 14 July 1986 until 7 November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 4 April 1990
 • burgemeester van Breda, from 1 April 1990 until 1 July 1995
 • Commissaris van de Koningin in Friesland, from 1 January 1999 until 1 May 2008
 • voorzitter ONRI, Nederlandse brancheorganisatie voor advies- en ingenieursbureaus, from 1 May 2008 (twee dagen per week)
 • voorzitter bestuur ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), from 1 August 2009 until March 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/21)
 • voorzitter Raad van Toezicht ProDemos, from January 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting AAP, from January 2020

Previous (2/87)
 • voorzitter commissie toekomst veehouderij, from February 2016
 • voorzitter Klimaatberaad, from February 2018 until 1 November 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Herziening Wet op de Kansspelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 April 1982 until July 1986
 • voorzitter vaste commissie voor de Politie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 December 1982 until 14 July 1986

Honorary positions (2/4)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Pappa, from 2005
 • erelid JOVD, from March 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was voor hij fractievoorzitter werd onder meer woordvoerder justitie (m.n. familierecht en jeugdigen) van zijn fractie. Hield zich ook bezig met politiezaken, minderheden, rampenbestrijding en sociale zaken (arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening). Was in 1981 woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de Nationale Ombudsman.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/9)
 • Wist in 1989 overeenstemming te bereiken in EG-verband over het door een beperkt belastingvoordeel bevorderen van het bezit van schonere auto's
 • Bracht in 1989 samen met minister Braks het Bestrijdingsplan Verzuring uit (18.225, nr. 31)

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1987 samen met onder anderen minister Brinkman de Wet op de Architectentitel (Stb. 347) tot stand. De wet beschermt de titels architect, stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitect. Het wetsvoorstel was in 1980 ingediend door de ministers Gardeniers en Beelaerts van Blokland. (16.191)
 • Bracht in 1988 een wet (Stb. 427) tot Goedkeuring van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag tot stand. (20.215)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Werd als fractievoorzitter in verlegenheid gebracht door enkele incidenten en affaires, zoals de omstreden benoeming van Charles Schwietert tot staatssecretaris en een pikante fotosessie van zijn ambtelijk secretaris en een fractiemedewerkster in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. De gang van zaken rond de uitkomst van de RSV-enquête en de door hem aan het CDA toegezegde steun aan minister Brinkman na het weigeren van de P.C. Hooftprijs aan Brandt Cortius zetten veel kwaad bloed in de fractie.
 • Kreeg na de verkiezingsnederlaag van 1986 van zijn fractiegenoten te verstaan, dat hij zodra de onderhandelingen over een nieuw kabinet waren voltooid als fractievoorzitter zou worden vervangen. Tijdens de fractievergadering waarin dit werd besloten, uitte vooral Frits Bolkestein ernstige kritiek op zijn leiderschap.
 • Nam deel aan het Des-Indesberaad over toekomstige regeringssamenwerking tussen VVD, PvdA en D66

Private life
 • Overwon als kind een astmatische aandoening en stotteren
 • Zijn vader was textielhandelaar te Bergen op Zoom. Hij was gemeenteraadslid in Bergen op Zoom voor een plaatselijke lijst die zich richtte tegen het KVP-bolwerk in de gemeente
 • Werd in 1974 samen met zijn vader tot gemeenteraadslid gekozen. Omdat vader en zoon niet tegelijkertijd lid mochten zijn, sprak hij met zijn vader af eerst zijn studie te voltooien

Anecdotes and citations
 • Tijdens zijn eerste optreden als fractievoorzitter op 8 juni 1982 (debat regeringsverklaring kabinet-Van Agt III) vroeg CDA-fractievoorzitter Lubbers of hij wel eens kennis had genomen van de 'Zijlstra-norm'. Dat was niet zo, maar hij 'redde' zich daar uit door Lubbers te verwijten als CDA-onderhandelaar een onduidelijke brief te hebben geschreven over het te volgen begrotingsbeleid.
 • Zijn fractiegenoot Van Erp noemde hem na zijn weinig gelukkig verlopen fractievoorzitterschap 'een goede fles wijn die te vroeg was opengetrokken'.

Non-acceptance of political functions
 • lid Europees Parlement, July 1984 (gekozen met voorkeurstemmen, benoeming niet aanvaard)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.