Dertig burgemeesters: Houd onze benoeming in de Grondwet

Wednesday, November 7 2018, 10:33

DEN HAAG (PDC i) - "De burgemeestersbenoeming moet in de Grondwet blijven." Dat schrijven dertig burgemeester in een brief aan de Eerste Kamer. Aanstaande dinsdag is daar een debat over de deconstitutionalisering van de kroonbenoeming i. Die Grondwetswijziging zou de weg vrij maken richting de gekozen burgemeester, maar daar ziet een groot deel van hen geen heil in. Volgens de briefschrijvers moet een eventuele Grondwetswijziging pas plaatsvinden na een brede discussie over het ambt van burgemeester.

De burgemeesters stellen dat hun onafhankelijke positie in de Gemeenteraad van waarde is. Als de burgervader ook gekozen wordt, zou dat ambt te politiek worden. Initiatiefnemer van de brief is Wouter Kolff (VVD), burgemeester van Dordrecht. Zijn toelichting is: "Je kunt dit item niet geïsoleerd behandelen zonder na te denken over het hele lokale bestuur, inclusief de rol van raadsleden en wethouders. Wij willen echt een signaal afgeven, zodat senatoren zich nog eens goed achter de oren krabben." Kolff denkt dat 95% van de burgemeesters achter zijn oproep aan de Eerste Kamer staat om tegen de Grondwetsherziening te stemmen.

De burgemeesters worden in hun oproep gesteund door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging. De ondertekenaars zijn afkomstig van diverse partijen, waaronder een D66-burgemeester (Onno van Veldhuizen, Enschede). Die partij neemt juist het initiatief tot het wijzigen van de Grondwet.

Bron: NRC Handelsblad