Mr. P.W.A. Cort van der Linden

foto Mr. P.W.A. Cort van der Linden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Kleine, statige en beheerste geleerde, die door zijn premierschap tijdens de Eerste Wereldoorlog één van de belangrijkste staatsmannen van de twintigste eeuw werd. Progressief denkende Groningse jurist en hoogleraar. Zoon van een Tweede Kamerlid en zelf enige tijd plaatsvervangend griffier. Liberaal, maar geen partijman. Bracht als minister van Justitie in het kabinet-Pierson i (1897-1901) belangrijke wetgeving tot stand onder andere over kinderrecht. Zijn kabinet bracht de Grondwetsherziening van 1917 tot stand, waarbij het algemeen mannenkiesrecht, de evenredige vertegenwoordiging en de financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs werden geregeld. Stond als premier boven de partijen en had zeer veel gezag. Kreeg vanwege zijn wijze beleid tijdens de Eerste Wereldoorlog nog tijdens zijn ministerschap de titel 'minister van staat i'. Was na 1918 tot op hoge leeftijd staatsraad.

partijloze liberaal
in de periode 1897-1935: minister, minister-president, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Pieter Wilhelm Adriaan

Changes in name or title
P.W.A.C. van der Linden (Pieter Wilhelm Adriaan Cort) (voegde Cort, de naam van zijn overgrootmoeder, bij zijn achternaam)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 14 May 1846

Place and date of death
's-Gravenhage, 15 July 1935

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • hoogleraar staatshuishoudkunde, statistiek, Encyclopedie van het Recht en de staatkundige geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, from November 1881 until 1 June 1891
 • hoogleraar staatshuishoudkunde en statistiek, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, from 1 June 1891 until 16 September 1896 (benoemd 11 maart 1891)
 • raadadviseur ministerie van Justitie, from 1 May 1896 until 27 July 1897
 • minister van Justitie, from 27 July 1897 until 1 August 1901
 • ambteloos, from 1 August 1901 until 1 November 1902
 • lid Raad van State, from 4 November 1902 until 29 August 1913 (benoemd bij K.B. van 20 oktober 1902)
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 29 August 1913 until 9 September 1918
 • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, from 29 August 1913 until 27 September 1913 (in afwachting van de komst van jhr. J. Loudon)
 • voorzitter van de ministerraad, from 30 August 1913 until 9 September 1918 (formeel tijdelijk)
 • lid Raad van State, from 8 October 1918 until 1 January 1935 (benoemd bij K.B. van 29 september 1918)

Formal job title
 • minister van staat, from 28 January 1915 until 15 July 1935

cabinet formation
 • (in)formateur, from 17 March 1907 until 21 March 1907 (tijdens crisis in kabinet-De Meester)
 • kabinetsformateur, from 2 August 1913 until 28 August 1913

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Permanent Hof van Arbitrage, from 1918 until 1932
 • lid en voorzitter bestuur Carnegie-Stichting, from 1923 until 1 January 1935

Derived functions (2/6)
 • lid afdeling Waterstaat (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Activities as prime minister or president
 • Leidde het kabinet tijdens de Eerste Wereldoorlog en kreeg veel lof voor de wijze waarop zijn kabinet de Nederlandse neutraliteit wist te bewaren
 • Legde op 4 april 1916 in een besloten vergadering van de Tweede Kamer een verklaring af over door Duitsland gestelde eisen over handhaving van de Nederlandse neutraliteit met het oog op een mogelijke Engelse landing op de linker Scheldeoever. Naar aanleiding hiervan waren de militaire verloven ingetrokken. Aansluitend aan de besloten vergadering werd een korte verklaring in het openbaar afgelegd.
 • Legde op 20 december 1916 in een besloten vergadering van de Tweede Kamer een verklaring af over het afzien van versoepeling van de verlofregeling vanwege Duitse troepenconcentratie aan de oostgrens en de vrees voor een Britse tegenreactie

Policy-making activities as minister (3/5)
 • Diende in 1915 de ontwerp-Wet tot regeling van het vakonderwijs in. De resulteerde in 1919 tot de Nijverheidsonderwijswet van minister De Visser.
 • Legde op 22 maart 1918 als minister van Buitenlandse Zaken ad interim in de Tweede Kamer een verklaring af over de inbeslagname van in havens van de VS liggende Nederlandse schepen. Tekende daar krachtig protest tegen aan.
 • Belangrijkste benoemingen tijdens zijn ministerschap (1913-1918): Van Leeuwen (lib., vicepresident Raad van State), J.T. Linthorst Homan (lib., Commissaris der Koningin in Drenthe), jhr. E. Tjarda van Starkenborch Stachouwer (Commissaris der Koningin in Groningen), jhr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck (rk, Commissaris der Koningin in Limburg), A. baron Röell (lib., Commissaris der Koningin in Noord-Holland), F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg (arp, Commissaris der Koningin in Utrecht), J.P. Fockema Andreae (lib., burgemeester van Utrecht), J.W.C. Tellegen (vdb, burgemeester van Amsterdam)

Legislative activities as minister (3/10)
 • Bracht in 1917 een wet tot vereniging van Alphen, Aarlanderveen en Oudshoorn (vorming van de gemeente Alphen aan den Rijn) tot stand
 • Bracht in 1917 een wet tot stand waarbij de zomertijd werd ingevoerd
 • Bracht in 1918 de Archiefwet tot stand. Er kwamen voor het eerst regels ten aanzien van de overheidsarchieven. De wet legde de verdeling over verschillende archiefbewaarplaatsen vast, regelde de openbaarheid en verplichtte tot deskundig beheer. De wet had vooral betrekking op archieven van vóór 1813.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Had als premier de naam Duitsgezind te zijn, maar dat was vooral het gevolg van de strikte neutraliteitspolitiek, die door de Entente-landen weinig werd gewaardeeld, en de door zijn op de Duitse rechtsfilosofie beïnvloedde denkwijze
 • Adviseerde in januari 1924 als minister van staat op haar verzoek de koningin over de vastgelopen formatie. Suggeerde de benoeming van een buiten de politiek staande formateur die een extraparlementair kabinet moest trachten te vormen.
 • Werd als één van de weinige politici door prinses Wilhelmina genoemd en geprezen in haar autobiografie 'Eenzaam maar niet alleen'

Private life
 • Zijn eerste echtgenote was een nicht van hem
 • Zijn moeder en eerste echtgenote waren gelieerd aan jhr. H.A. Wttewaall van Stoetwegen (Tweede Kamerlid)
 • Een zoon van hem verongelukte in december 1913 bij een spoorwegongeluk bij het Drentse Beilen

Campaign trail
 • Werd bij de algemene verkiezingen van 1884 in het district Groningen verslagen door S. van Houten

Non-acceptance of political functions
 • minister-president en minister van Binnenlandse Zaken, August 1905
 • kabinetsformateur, 27 February 1926 (na de mislukte poging van Limburg; had geen vertrouwen in voortzetting van diens poging)

Pseudonyms and nicknames
Cort unter den Linden (bijnaam in de Eerste Wereldoorlog vanwege zijn vermeende Duitsgezindheid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications (6/9)
 • J.T. Minderaa, "Linden, Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der (1846-1935)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 339
 • J.J. Lindner, "Pieter W.A. Cort van der Linden. Stille stem in roerige tijden", in: P. Brill (red.), "Kopstukken van het Laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten" (1999)
 • Patrick van Schie, "Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940" (2005), 169-171
 • Johan den Hertog, "Cort van der linden (1846-1935). Minister-president in oorlogstijd" (2007)
 • "Het Vaderland", 15 juli 1935
 • Ned. Patriciaat, 1911

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.