H.J.L. (Henk) Vonhoff

foto H.J.L. (Henk) Vonhoff
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Spaarnestad
Source: Parlement.com.

Letterlijk en figuurlijk een bestuurlijk zwaargewicht in de VVD. Van huis uit geschiedenisleraar in Amsterdam. Was al op jeugdige leeftijd actief partijlid en liberaal propagandist. In 1967 Tweede Kamerlid (onderwijs- en defensie-woordvoerder) en vier jaar later staatssecretaris van onder meer sport, cultuur en natuurbehoud in het kabinet-Biesheuvel i. Overvleugelde in die functie zijn minister (Engels i). Goede, welsprekende debater, die met een krachtig stemgeluid overtuigend zijn standpunten naar voren bracht. Na zijn Haagse loopbaan als burgemeester en Commissaris van de Koningin een sterke bestuurder van de stad Utrecht en de provincie Groningen. Tevens buitengewoon hoogleraar, sportbestuurder en geschiedschrijver van zijn partij. Had een zekere voorkeur voor samenwerking met progressieven.

VVD
in de periode 1967-1996: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Hendrik Johan Lubert (Henk)

Place and date of birth
Amsterdam, 22 June 1931

Place and date of death
Hilversum, 25 July 2010

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 1946 (aspirant-lid)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from January 1948

3.

Main functions and occupations

 • leraar geschiedenis, "Tweede Driejarige HBS", Osdorper Scholengemeenschap te Amsterdam, from 1957 until 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 28 July 1971
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met onder meer jeugd, sport, natuurbehoud en cultuur), from 28 July 1971 until 23 April 1973 (sinds september 1972 tevens belast met aangelegenheden inzake de directie Maatschappelijke Dienstverlening)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 January 1973 until 6 September 1974
 • burgemeester van Utrecht, from 16 August 1974 until 16 December 1980
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, from 16 December 1980 until 1 July 1996
 • bijzonder hoogleraar arbeidsvoorwaardenbeleid (Albeda-leerstoel), Erasmus Universiteit Rotterdam, from 1 September 1995 until 1 September 2000

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. jeugdzaken; 2. volksontwikkeling; 3. sport; 4. natuurbehoud; 5. openluchtrecreatie; 6. musea, monumenten en archieven

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • formateur college van Gedeputeerde Staten in Flevoland, 2007
 • lid Commissie van Wijzen herindeling Gooi- en Vechtstreek, from October 2008

Derived functions
ondervoorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 June 1973 until 6 September 1974

Honorary positions
honorair secretaris International Organisation of Consumer Unions

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder onderwijs, maatschappelijke aangelegenheden en defensie (personeel) van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met mediabeleid en Koninkrijksaangelegenheden.
 • Vroeg in 1971 om een rookverbod in alle leslokalen (ook in het wetenschappelijk onderwijs)

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/4)
 • Diende in 1972 het wetsvoorstel Wet bedreigde uitheemse diersoorten in. De wet werd door zijn opvolger in het Staatsblad gebracht. (11.870)
 • Diende in 1972 het wetsvoorstel Wet op het openbaar bibliotheekwezen in. De wet werd door zijn opvolger in het Staatsblad gebracht. (11.953)
 • Vroeg in 1972 aan de Natuurbeschermingsraad een inventarisatie te maken van natuur- en cultuurwaarden van alle landschappen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1971 kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de VVD (als opvolger van Geerstema), maar een meerderheid gaf de voorkeur aan Hans Wiegel.

Private life
 • Was reeds als 17-jarige betrokken bij de verkiezingscampagne van de VVD

Anecdotes and citations
 • Om te verklaren waarom hij nooit minister was geweest, gebruikte hij graag het citaat: "Een minister kent slechts twee gelukkige dagen: de dag dat hij wordt benoemd en de dag dat hij afscheid neemt."

Campaign trail
 • Was in 1972 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de landelijke VVD-kandidatenlijst en nummer 2 op de kandidatenlijst in de kieskring Amsterdam

Non-acceptance of political functions
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, 1974 (vanwege benoeming tot burgemeester van Utrecht)
 • minister van Defensie, July 1986 (geweigerd)

9.

Publications

Publications
 • "Vonhoff: ijdel, eigenwijs en zeer welsprekend", De Volkskrant, 27 juli 2010
 • Teun Lagas, "Vonhoff kreeg VVD'ers stil", Trouw, 28 juli 2010
 • F. Korthals Altes, "Overtuigd liberaal, overtuigend redenaar en bestuurder. Henk Vonhoff (1931-2010)", in: Parlementair Jaarboek 2010, 159
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • D. Slijkerman, "Hendrik Johan Lubert Vonhoff", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014
 • D. Slijkerman, "Liberaal zwaargewicht. Henk Vonhoff (1931-2010)" (2018)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.