Vrouwen in de Eerste Kamer

Source: Parlement.com.

De Eerste Kamer i telt op dit moment 23 vrouwen. Dit aantal is verdeeld over 17 fracties. SGP, Fractie-Otten, Fractie-Frentrop, Forum voor Democratie en OSF hebben geen vrouwelijke leden.

 
vkrve2jbikwp
Bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Op 23 maart 1920 was Carry Pothuis-Smit (SDAP) i het eerste vrouwelijke Eerste Kamerlid.

1.

Leden

In 1917, nog voordat vrouwen stemrecht kregen, is in de Grondwet opgenomen dat ook vrouwen verkiesbaar zijn. Momenteel heeft de eerste kamer 23 vrouwelijke Eerste Kamerleden. Het aantal vrouwen per fractie loopt zeer uiteen.

Carry Pothuis-Smit bleef lang het enige vrouwelijk Eerste Kamerlid. Ook daarna groeide het aantal vrouwelijke Eerste Kamerleden slechts gering. Pas na 1980 nam dit aantal beduidend toe.

Bekende vrouwelijke Eerste Kamerleden waren Martina Tjeenk Willink i, Irene Vorrink i, Ien van den Heuvel i, Hedy'Ancona i en Annemarie Grewel i (PvdA), Tineke Lodders i en Hannie van Leeuwen i (CDA), Jo Schouwenaar-Franssen i, Haya van Someren, i Loes Vonhoff i en Dian van Leeuwen i (VVD), alsmede Hanneke Gelderblom i (D66). In 2003 werd Yvonne Timmerman-Buck i de eerste vrouwelijke voorzitter van de Eerste Kamer. In 2013-2019 was Ankie Broekers-Knol i voorzitter.

2.

Huidige vrouwelijke leden

3.

Voormalige vrouwelijke leden

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van alle voormalige vrouwelijke leden van de Eerste Kamer.

 

Meer over