Drs. J.F. (Jo) Schouwenaar-Franssen

foto Drs. J.F. (Jo) Schouwenaar-Franssen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Intelligente classica uit een onderwijsgezin, die al op haar 21e voor de klas stond. Vele jaren een erudiet liberaal lid van de Eerste Kamer. Was weduwe van een socialistisch Tweede Kamerlid met drie opgroeiende kinderen toen zij minister van Maatschappelijk Werk werd in het kabinet-Marijnen i. Actieve levendige vrouw, die haar voorgangster Klompé i niet kon doen vergeten. Keerde na haar ministerschap terug naar het onderwijs en de Senaat.

VVD
in de periode 1956-1971: lid Eerste Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personal data

Surnames
Johanna Frederika (Jo)

Changes in name or title
 • J.F. Franssen, from 3 May 1909 until 1945
 • Drs. J.F. Schouwenaar-Franssen, from 1945

Place and date of birth
Rotterdam, 3 May 1909

Place and date of death
Bilthoven (gem. De Bilt), 24 December 1995

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), until January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from January 1948

3.

Main functions and occupations

 • lerares klassieke talen, "De Werkplaats" te Bilthoven, around 1954 until 24 July 1963
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 24 July 1963
 • lid Europees Parlement, from 16 January 1961 until 24 July 1963 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • minister van Maatschappelijk Werk, from 24 July 1963 until 14 April 1965
 • lerares klassieke talen, from August 1965
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1966 until 10 May 1971
 • lid gemeenteraad van De Bilt, from 6 September 1966 until 1 September 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, October 1969
 • voorzitter Gemengde Commissie ter uitvoering van het Nederlands-Italiaans Cultureel Verdrag, around 1970

Derived functions
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor Cultuur en Recreatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 1967 until 12 December 1967
 • voorzitter vaste commissie voor Cultuur en Recreatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 12 December 1967 until 10 May 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerster onderwijs, maatschappelijk werk en culturele zaken (media) van de VVD-Eerste Kamerfractie. Voerde in 1971 ook het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel over de bestraffing van vliegtuigkaping.

Policy-making activities as minister
 • Stelde in 1964 de Commissie voor contact en overleg inzake bijstand aan buitenlandse werknemers in
 • Diende in 1964 een wetsvoorstel in over de bevordering van het maatschappelijk welzijn van de woonwagenbevolking (Woonwagenwet) (7.872)
 • Verdedigde in 1965 samen met minister Scholten in de Tweede Kamer met succes een voorstel tot wijziging van de Geldschieterswet. Dit voorstel maakte een einde aan systemen die kredietinstellingen gebruikten om het maximum van f 5000 aan te verstrekken krediet te omzeilen. Het wetsvoorstel werd op 27 april 1965 in de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. (7.605)

Activities on European affairs
 • Als lid van de Sociale Commissie van het Europese Parlement bracht zij een rapport uit over de gelijke beloning van man en vrouw.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Als opvolgster van Marga Klompé de tweede vrouwelijke minister

Private life
 • Tijdens de oorlog bood zij onderdak aan tien onderduikers
 • Vriendin van prinses Juliana, haar studiegenote

Campaign trail
 • Was in 1946 Tweede Kamerkandidaat voor de PvdV (op een onverkiesbare plaats)
 • In 1956, 1960, 1963 en 1966 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

9.

Publications

Publications
 • "J.F. Schouwenaar 1909-1995; Altijd 'opvolger-van'", NRC Handelsblad, 27 december 1995
 • Fernie Maas, "Franssen, Johanna Frederika", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.