Dr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg

foto Dr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg
bron: Website CDA.nl
Source: Parlement.com.

Gedurende veertien jaar Tweede Kamerlid voor het CDA, waarin het voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie Fyra i het meest in het oog sprong. Hield zich verder vooral bezig met justitie en veiligheid, asielbeleid en terrorismebestrijding en was enige jaren vicefractievoorzitter. Maakte ook vier jaar deel uit van het Kamerpresidium. Voor zij Kamerlid werd, was zij werkzaam in het gevangeniswezen en locatiedirecteur van jeugdinrichting "De Leij" te Vught. Vasthoudend Kamerlid, dat in heldere bewoordingen sprak. Kwam met initiatiefvoorstellen over aanpak van doorverkoop van kaartjes en aanscherping van het kraakverbod. Is sinds 2 juli 2021 lid van Gedeputeerde Staten van Limburg.

CDA
in de periode 2007-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Madeleine Melisande (Madeleine)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 10 May 1968

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • locatiedirecteur jeugdinrichting "De Leij" te Vught, from 2001 until 1 March 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 31 March 2021
 • lid Gedeputeerde Staten van Limburg (belast met sociale agenda, handhaving en cultuur), from 2 July 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Raad van Toezicht Nationaal Monument 'kamp Vught', from January 2014

Previous (2/9)
 • lid Raad van Toezicht "Vivent" (zorgorganisatie regio 's-Hertogenbosch)
 • lid Raad van Toezicht "Reinier van Arkel Groep", psychische en psychiatrische hulpverlening

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/9)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 31 October 2017 until 31 March 2021
 • voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 January 2021 until 31 March 2021

Honorary positions
 • lid comité van aanbeveling Open Joodse Huizen Noord-Brabant
 • ambassadeur Brabantse dag Heeze-Leende

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Diende in 2018 samen met Attje Kuiken (PvdA), Foort van Oosten (VVD), Stieneke van der Graaf (CU) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over een wettelijk bestuurlijk verbod op organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (35.079)
 • Diende in 2019 samen met Danië Koerhuis (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over handhaving van het kraakverbod (verwijdering van personen en voorwerpen). Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (35.296)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in mei 2012 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA, maar kreeg hiervoor onvoldoende stemmen. Gekozen werd Sybrand van Haersma Buma.

Private life
 • Woonde in onder meer in 's-Gravenzande, Maarn, Klimmen, Utrecht, Tilburg, Zwijndrecht en Rosmalen

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.