31461 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Doorverkoop van toegangskaarten voor evenementen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 mei 2008 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Gerkens (SP) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Van Toorenburg (CDA) i en Van Dijk.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de verkoop van toegangskaarten voor evenementen voor een hogere prijs dan de oorspronkelijke verkoopprijs en dat daartoe Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dient te worden gewijzigd.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Gerkens houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een tevoren georganiseerde publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(37 stuks)

2 21 mei 2008, geleidende brief, nr. 1     KST118498
Geleidende brief
publicatie: 23 mei 2008
 
2 21 mei 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST118499
Voorstel van wet
publicatie: 23 mei 2008
 
2 21 mei 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST118503
Memorie van toelichting
publicatie: 23 mei 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.