Van Toorenburg: meer aandacht nodig voor criminele activiteiten op kleine vliegvelden

Source: M.M. (Madeleine) van Toorenburg i, published on Thursday, May 24 2018.

Het CDA wil betere controles door de marechaussee op kleine vliegvelden in Nederland. Daarvoor pleitte CDA woordvoerder Van Toorenburg tijdens het debat in de Tweede Kamer, dat werd gehouden naar aanleiding van een oproep van de marechaussee zelf. Elf kleine luchthavens in Nederland zouden gevoelig zijn voor criminele activiteiten. Doordat overheidsdiensten niet standaard aanwezig zijn op de kleine vliegvelden kunnen criminele activiteiten als mensensmokkel en drugshandel daar betrekkelijk ongezien plaatsvinden.

'Misdaad en misdadigers zoeken altijd naar de meest kwetsbare punten. Dat is Logisch. Nu we de controle in de Rotterdamse haven opvoeren zien we verschuivingen naar kleine havens en met meer controle op Schiphol zal er een vergelijkbare verschuiving volgen naar kleinere luchthavens. Laten we daarom niet naïef zijn en luisteren naar onze marechaussee. Zij waarschuwen echt niet voor niets,' aldus van Toorenburg.

Van Toorenburg wilde o.a. weten hoe het zit met de controle op die vliegvelden. “Er wordt nu administratief gecontroleerd of er een vlucht is, en dan wordt vervolgens bekeken of er ook fysiek moet worden gecontroleerd. Nou is de vraag natuurlijk: wat als iemand niet aanmeldt dat er een vlucht is? Hoe gaan we dan controleren op de kleine luchthavens? Mag ik zelfs concluderen, dat als vluchten niet zijn aangemeld, er helemaal niet wordt gecontroleerd, en dat er mogelijk ook nooit spontane controles zijn op deze kleine vliegvelden?”

Volgens de minister is het bekend bij de havenmeester als een vlucht niet wordt aangemeld. De havenmeester heeft vaste aanspreekpunten bij de politie, bij het team Luchtvaarttoezicht, en kan dat daar aankaarten. En zowel de marechaussee als de douane controleren regelmatig steekproefsgewijs. Beiden hebben aangegeven dat hieruit niets opvallends naar voren is gekomen. De minister gaf ook aan slechts drie incidenten te kennen die zich op de vliegvelden hebben voorgedaan. Bovendien zijn die verijdeld door de politie en de marechaussee. Hij vindt dat hij op dit moment daarom niet kan zeggen dat er sprake is van ernstige ondermijnende criminaliteit op de kleine luchthavens.