Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol

foto Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotograaf Arenda Oomen
Source: Parlement.com.

Ankie Broekers-Knol (1946) was van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III i. Zij was van 2 juli 2013 tot 11 juni 2019 voorzitter van de Eerste Kamer en maakte sinds 2 oktober 2001 deel uit van de VVD-Eerste Kamerfractie. In 1988-1992 maakte mevrouw Broekers als secretaris deel uit van het faculteitsbestuur van de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. In 1992-2012 was zij hoofd van de afdeling Moot Court van die faculteit. In de Eerste Kamer hield mevrouw Broekers zich onder meer bezig met justitie en Europese zaken. Zij was voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Sinds 1 oktober 2023 waarnemend burgemeester van Bloemendaal.

VVD
in de periode 2001-2022: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Anneke (Ankie)

Place and date of birth
Leiden, 23 November 1946

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1969

3.

Main functions and occupations

 • wetenschappelijk medewerker en secretaris in het faculteitsbestuur, juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1988 until 1 September 1992
 • lid gemeenteraad van Bloemendaal, from 29 April 1986 until 1 May 1997
 • directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden (tot 1 januari 1998 Rijksuniversiteit Leiden), from 1 September 1992 until 31 December 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 2 October 2001 until 11 June 2019
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 2013 until 11 June 2019
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (onder andere belast met vreemdelingenzaken en migratie), from 11 June 2019 until 10 January 2022
 • waarnemend burgemeester van Bloemendaal, from 1 October 2023

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris verantwoordelijk voor: 1. Vreemdelingenzaken/Migratie; 2. IND, COA, DTV; 3. Artikel 1F Vluchtelingenverdrag; 4. Grensbewaking in vreemdelingenzaken; 5. Rijkswet Nederlanderschap; 6. mensenhandel (inclusief mensensmokkel) en prostitutie; 7. Internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • docent en cursusleider diverse post-academische cursussen
 • lid bestuur Bontius Stichting, LUMC, from 2017

Previous (2/34)
 • lid jury studentenparlement, editie 2018/2019
 • verkenner/formateur collegevorming provincie Noord-Holland, from 18 March 2023 until 4 July 2023 (samen met Bernt Schneiders)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/11)
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 2013 until 11 June 2019
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 2013 until 11 June 2019

Honorary positions (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling "Aegee"
 • voorzitter Comité van Aanbeveling 41e lustrum Leidse studentenvereniging Minerva

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/4)
 • Kreeg vanaf de zomer van 2019 na de machtsovername door de Taliban te maken met een toenemende stroom asielzoekers uit dat land. Was verder nauw betrokken bij de evacuatie en opvang van Afghanen die vanwege werkzaamheden voor internationale vredesmissies in acuut gevaar waren gekomen
 • In 2021 verwierp de Tweede Kamer een motie-Van Dijk (SP) waarin haar asielbeleid werd afgekeurd.
 • Liet kort voor haar aftreden weten dat haar besluit in december 2021 om vier gemeenten een aanwijzing te geven over het realiseren van noodopvang voor asielzoekers juridische grondslag miste

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2020 de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (Stb. 242) tot stand. Bij niet tijdig beslissen door de IND op een asielverzoek wordt een jaar lang geen dwangsom opgelegd. Dit in afwachting van een definitieve regeling. (35.476)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Versloeg in juli 2013 bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter Hans Franken (CDA). Zij kreeg in derde ronde eenenveertig stemmen, Franken dertig.
 • Werd op 23 juni 2015 herkozen als Eerste Kamervoorzitter. Bij enkelvoudige kandidaatstelling kreeg zij alle stemmen van de 70 aanwezige leden.

Private life
 • Haar echtgenoot is neuroloog
 • Haar vader was jurist, directeur van een papiergroothandel en lid van de gemeenteraad van Voorburg

9.

Publications

Publications
Wendelmoet Boersema, "Een senator die afwijkend stemt is geen dissident", Trouw, 21 mei 2019

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.