W.C.B. (Carry) Pothuis-Smit

foto W.C.B. (Carry) Pothuis-Smit
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Eerste vrouw in de Eerste Kamer, die door haar optreden en kennis spoedig de argwaan overwon waarmee veel mannelijke collega's haar bij intrede in de Senaat tegemoet traden. Dochter van een welgestelde Amsterdamse middenstander. Werd al jong via het onderwijs door het socialisme gegrepen. Als hoofdredactrice van De proletarische vrouw had zij veel invloed in de SDAP. Schreef honderden pamfletten en brochures en een boek waarin zij het huwelijk verdedigde. Antimilitariste, die anders dan de meerderheid van haar partij na 1936 bleef vasthouden aan de strijd voor nationale ontwapening. Echtgenote van een Amsterdams raadslid en schoonmoeder van PvdA-politicus Gerard Nederhorst i.

SDAP
in de periode 1920-1937: lid Eerste Kamer

1.

First names

Wilhelmina Carolina Benjamina (Carry)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • W.C.B. Smit, from 12 February 1872 until 29 October 1903
 • W.C.B. Pothuis-Smit, from 29 October 1903

Place and date of birth
Amsterdam, 12 February 1872

Place and date of death
Amsterdam, 30 August 1951

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1898 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

4.

Main functions and occupations

 • hoofdredactrice propagandablad "De Proletarische Vrouw", from 1 November 1905 until 30 July 1940
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 2 September 1919 until 17 September 1924
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 1920 until 8 June 1937 (1920-1923 voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • medewerkster Zondagsblad van "Het Volk", around 1903
 • medewerkster tijdschrift "Wij Vrouwen", from 1945 until 1947

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerster onderwijs, defensie en binnenlandse zaken van de SDAP in de Eerste Kamer. Hield zich ook bezig met posterijen.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Pacifiste. Behoorde in 1933 tot de minderheid van het partijbestuur die vasthield aan de zgn. 'dappere ongehoorzaamheid' in geval van mobilisaties die het oorlogsgevaar konden vergroten of scheppen
 • Zette zich in voor het recht op arbeid voor gehuwde vrouwen en verzette zich tegen het ontslag van de gehuwde ambtenares
 • Bleef ook na 1936 vasthouden aan de nationale ontwapening, nadat de SDAP dat standpunt had verlaten

Private life
 • Groeide op in een liberaal milieu
 • Geheelonthoudster
 • Haar echtgenoot, S. Pothuis, was secretaris van de Amsterdamse Bestuurdersbond, gemeenteraadslid van Amsterdam en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland

Anecdotes and citations
 • Noemde in 1933 bij de behandeling van een wetsvoorstel over striktere regels voor dansgelegenheid de 'moderne' dans, opgekomen tijdens de Wereldoorlog, één van de treurige verschijnselen van de algemene degeneratie, die het gevolg van de oorlog waren

Campaign trail
 • Was in 1918 kandidaat voor de Tweede Kamer, maar werd niet gekozen
 • Werd op 2 maart 1920 door de Staten van Noord-Holland tot Eerste Kamerlid gekozen. Kreeg bij de beslissende stemming 34 stemmen, tegen 32 voor P.A. Diepenhorst (a.r.p.). Diepenhorst en haar echtgenoot S.J. Pothuis namen geen deel aan deze stemming.
 • Werd in 1923, 1929 en 1935 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.