Drs. F. (Farah) Karimi

foto Drs. F. (Farah) Karimi
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website groenlinks.nl / Gabriela Hengeveld
Source: Parlement.com.

Farah Karimi (1960) is sinds 13 juni 2023 lid van de gezamenlijke PvdA/GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer i. Zij was sinds 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-Eerste Kamerfractie. In 1998-2006 was zij Tweede Kamerlid. Mevrouw Karimi kwam als Iraanse vluchtelinge naar Nederland en was vier jaar coördinator van Aisa, een project voor de emancipatie en ondersteuning van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Nam als Tweede Kamerlid mede het initiatief voor het raadplegend referendum over de Europese Grondwet. Was na als Tweede Kamerlidmaatschap tien jaar directeur van Oxfam Novib. Als Eerste Kamerlid houdt mevrouw Karimi zich onder meer bezig met asielbeleid, buitenlandse zaken en Europese zaken.

GroenLinks, GL-PvdA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Farahnaz (Farah)

Place and date of birth
Garros (Iran), 15 November 1960

2.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks, from 1997

3.

Main functions and occupations

 • coördinator "Aisa", project voor emancipatie en ondersteuning van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen, from 1994 until May 1998
 • landelijk projectleider 'Heel de buurt', project bij het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), from April 1998 until May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 30 November 2006
 • algemeen directeur Oxfam Novib, from 1 February 2008 until 1 October 2018
 • eigenaar Farah Karimi Leadership & Ethics, from 1 November 2018
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • lid Raad van Toezicht Pax voor vrede, from 25 May 2020
 • voorzitter bestuur Stichting Simurgh Academy, from 2023 (medeoprichter)

Previous (2/13)
 • lid Raad van Toezicht "FMO - Dutch Development Bank", from 31 October 2018 until 10 June 2019
 • moderator leergangen Comenius leiderschapsleergang, from 2019 until 1 January 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/7)
 • lid Parlementaire Assemblée van de OVSE, from 12 November 2019
 • leider Nederlandse delegatie naar OVSE Parlementaire Assemblee, from October 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Diende in 2003 samen met Niesco Dubbelboer (PvdA) en Boris van der Ham (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie. Dit voorstel werd in 2005 wet. (28.885)
 • Interpelleerde op 19 februari 2004 minister Bot over onderzoek naar het werk van de Nederlandse inlichtingendiensten in verband met het besluit van de regering om steun te geven aan de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak (29.432)
 • Interpelleerde op 29 maart 2006 staatssecretaris Van der Knaap over misstanden bij de marine (30.300)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Bracht in oktober 2001 een bezoek aan Pakistan om zich op de hoogte te stellen van de Afghaanse vluchtelingenproblematiek in dat land
 • In mei 2005 werd zij na een bezoek aan leden van de oppositie in Iran op het vliegveld van Teheran ondervraagd en werden gegevens uit haar agenda gekopieerd. Dit was voor minister Bot reden om te protesteren bij de Iraanse ambassadeur in Nederland.

Private life (3/4)
 • Vluchtte in 1983 met haar echtgenoot en pas geboren zoontje via Irak naar Duitsland
 • Kwam in 1989 in Nederland
 • Heeft zowel de Nederlandse als Iraanse nationaliteit

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • Rick Pullens, "Ik zal altijd blijven knokken voor vrijheid", magazine Tijdgeest, Trouw, 4 februari 2023

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.